Khối Triết học và Nhân văn mừng lễ bổn mạng- lễ thánh Gioan Berchmans

 

Thánh Gioan Berchmans bổn mạng khối Triết học và Nhân văn

Ngày 26.11.2022, Phụng vụ Dòng Tên mừng lễ thánh Gioan Berchmans. Đối với Học viện Dòng Tên Việt Nam (SJJS), Thánh lễ này là một ngày vui đặc biệt vì thánh Gioan Berchmans là thánh bổn mạng của các học viên khối Triết học và Nhân văn. Cha Giám Tỉnh và cũng là Cha Giám Đốc khối trường SJJS, Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ., chủ tế Thánh Lễ. Cha Giuse Bùi Quang Minh, SJ., Giám học Triết đồng tế. Tất cả học viên khối triết học (Tu sỹ, giáo dân) và các thầy thần học của Học viện Dòng Tên cùng tham dự Thánh lễ.

Cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa chủ sự thánh lễ tại Nhà Nguyện Học viện Thánh Giuse
Lm. Giuse Bùi Quang Minh, S.J. giảng lễ

 

Dựa vào đoạn Tin Mừng Lc 9, 57-62, Cha Giuse Bùi Quang Minh, SJ đã khai triển ba cuộc đối thoại của ba mẫu người với Chúa Giêsu. Ba cuộc đối thoại nhưng chỉ xoay quanh một chủ đề Sequela Christi – Bước Theo Chúa Kitô. Trước hết, Cha mời gọi cộng đoàn và cách riêng là các triết sinh đặt bản thân vào ba cuộc đối thoại để thấy tại sao việc theo Chúa Giêsu dần dần lại được đặt thêm những điều kiện. Nếu người đầu tiên muốn theo Chúa một cách vô điều kiện, thì người thứ hai lại muốn “về chôn cất cha”, và người thứ ba muốn được “về từ biệt gia đình”. Dường như theo thời gian và hoàn cảnh, chính “điều kiện khả hữu – một cảm thức trách nhiệm” (Pflichtbewusst theo I. Kant) làm người ta nặng lòng hơn về gia đình, nặng lòng hơn về nghĩa vụ; do đó, kết quả của việc theo Chúa trở nên một quyết định được cân đo đong đếm nhiều hơn! Thứ đến, Cha nhắn nhủ khối Triết học và Nhân văn về tính cần thiết của những phản ứng có điều kiện khi học các bộ môn hình thức/ công cụ, siêu hình, tri thức thực hành và các môn tâm lý, nhân cách xã hội… Chính khi phản tỉnh về con người mình, hiểu biết hơn thế giới quan, mỗi người cũng có thể có thái độ “mở ra” để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Qua đó, người môn đệ sẽ được lớn lên về Pflichtbewusst, về trách nhiệm tri thức, về cuộc sống của mình, và cảm thức trách nhiệm xây dựng thế giới. Cuối cùng, Cha chia sẻ về mẫu gương của thánh bổn mạng Gioan Berchmans. Từ cuộc sống đơn sơ của người con ông thợ giày, đạo đức… đến một triết sinh ở Học viện Roma, sự gia tăng về điều kiện tri thức cũng làm gia tăng về tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Như thế, trách nhiệm về tri thức, về cuộc sống không phải là rào cản, nhưng là bệ phóng để việc theo Chúa được tinh tế hơn. Nói theo tinh thần Magis của linh đạo Inhã: Te magis novisse – Te magis amare – et magis te sequi (Hiểu biết hơn – yêu mến hơn – theo Chúa sát gót hơn).

Các học viên

Chương trình mừng Lễ bổn mạng được kéo dài với những cuộc hội thao và bữa ăn huynh đệ.

Xem hình tại: https://photos.app.goo.gl/yGkbWoGwPULeaG2C8

Phêrô Nguyễn Văn Đương, SJ

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê và truyền chức Linh mục (02/12/2023)

Sáng thứ Bảy, ngày 02/12/2023, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam hân hoan mừng lễ Thánh …

Chút tâm tình cuối năm phụng vụ

  Bước vào ngày cuối cùng của năm phụng vụ, người Ki-tô Hữu được gọi …