Lễ kính các Thánh và các Chân phước Dòng Tên (Ngày 05 tháng 11)

Các Thánh Dòng Tên

Giêsu hữu là người được nhận làm bạn đường của Chúa Giêsu. Thánh I-nhã đã tha thiết xin cho mình được ‘đặt với Chúa Con’. Trước khi người Giêsu hữu quyết tâm bước theo Chúa Giêsu  thì đã được nghe lời hứa: “Ai theo tôi trong gian khổ, thì cũng được ở với tôi trong vinh quang.” (Linh Thao, 95). Các thánh và các chân phước trong Dòng chính là những người đã đạt tới niềm hy vọng ấy của bản thân, của thánh I-nhã và của Chúa Giêsu.

Hôm nay, Dòng muốn mừng không những các anh em đã được Hội Thánh tuyên phong là thánh hay chân phước (hiện nay Dòng có 50 vị thánh và hơn 150 chân phước), mà cả những anh em hiện đang chia sẻ vinh quang phục sinh với Chúa Giêsu mà chỉ một mình Thiên Chúa biết.

Thánh Inhã và Thánh Phanxicô Xaviê

Đó là những người đã nghe tiếng mời gọi của  Chúa Giêsu trong Linh thao, và đã đáp lại theo những hướng dẫn của Hiến Chương Dòng Tên. Đó là những người ‘bước đi trong thần khí và sự thật theo Chúa chúng ta là Đức Ki-tô’, đã nhận lấy và hết sức ao ước tất cả những gì Chúa chúng con là Đức Ki-tô yêu mến và tha thiết’. Đã theo Chúa Giêsu ‘trong đau khổ’, giờ đây được ở với Chúa ‘trong vinh quang’, các ngài đã làm nên đoàn Giêsu  đích thực. Nếu lập một bản liệt kê, chúng ta có thể thấy các ngài thuộc đủ mọi thành phần trong Dòng, sống trong nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau, nhưng chúng ta vẫn thấy được điểm chung nổi bật: Đức Ki-tô và là Đức Ki-tô vác Thánh giá.

 AMDG
ĐỂ TÔN VINH THIÊN CHÚA HƠN

 

Kiểm tra tương tự

Thánh Giuse bổn mạng Dòng Tên

Hàng năm, Giáo Hội mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse với hai tước hiệu: …

Ý nghĩa của việc phong thánh trong Giáo Hội

  Nhân kỷ niệm 400 năm (1622 – 2022) ngày được tuyên thánh của thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *