Ignacio

Kiểm tra tương tự

Đền thờ là thân thể Người (Chúa nhật 3 Mùa Chay Năm B)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 13 Gần đến lễ Vượt Qua của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/03/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những vị thánh …