Lạy Chúa, Con Đây! (10)

Lạy Chúa,
con về thăm quê
và phải đối diện với nhiều câu hỏi khó trả lời:
câu hỏi của hàng xóm về việc lập thân,
câu hỏi của bạn bè về việc lập nghiệp,
câu hỏi của họ hàng về “chức tước” trong đời tu…
Người ta có lý khi hỏi con những câu hỏi ấy,
khi thấy bạn bè cùng trang lứa với con
ai cũng đã dần có cuộc sống ổn định,
còn con thì vẫn cứ long đong chưa thấy gì!

Con nhận ra một điều đơn giản
con đường theo Chúa đúng là long đong thật,
nếu nhìn theo cái nhìn của người đời!
Con làm rất nhiều và xây dựng rất nhiều,
nhưng sự nghiệp của con vẫn là hai bàn tay trắng.
Con giao tiếp rất nhiều và được nhiều người yêu mến,
nhưng chẳng có người nào là của riêng con.
Con nỗ lực để phát huy mọi khả năng của mình,
và luôn cố gắng giữ một khoảng cách đủ xa
với sức hút của địa vị và danh vọng…
Để sau một chặng đường dài, con ngoảnh đầu nhìn lại
thấy mình chẳng còn gì để cậy dựa, ngoài Chúa.

Lạy Chúa,
xin dạy con luôn biết cảm nghiệm sâu xa
giá trị của những hy sinh và từ bỏ trong đời mình,
để nơi cuộc đời có nhiều dang dở
con luôn sống một ơn gọi triển nở và hạnh phúc,
và đời con nên như một dấu chỉ hữu hình
về sức mạnh kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa.

Cao Gia An, S.J. .

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *