Lạy Chúa, Con Đây! (13)

Lạy Chúa,
hôm nay con bị oan,
bị gán cho cái lỗi mà con không phạm
bị đổ cho cái trách nhiệm vốn không phải là của con.
Con muốn thanh minh cho mình,
mà chẳng có lấy một cơ hội để lên tiếng.
Con tức, thấy lòng mình cứ ấm ức mãi,
thấy niềm tin của mình chừng như bị sứt mẻ,
thấy danh dự của mình bị tổn thương…

Ơ hay, nhưng lạy Chúa!
Mỗi ngày con vẫn thường chia sẻ cho mọi người
về một Đức Kitô hiền hậu và khiêm nhường,
chịu đau khổ và bị đối xử bất công,
chịu đóng đinh và chịu chết nhục nhã…
Ấy thế mà bây giờ
con lại bận lòng bận trí
với cái danh dự cỏn con của mình đây!

Lạy Chúa Giêsu,
xin dạy con sống trọn bài học này:
nếu Chúa thực sự có một vị trí nào đó
trong cuộc đời và trên những chọn lựa của con,
thì những đau khổ mà Chúa đã phải chịu
con cũng có thể chia sẻ được với Chúa.

Xin dạy con biết làm môn đệ của Chúa,
không chỉ trong vinh quang hào nhoáng
nhưng nhất là trong những đau khổ và thiệt thòi.
Vì đó chính là những niềm đau
mang lại ơn cứu độ cho cả thế giới này.

Cao Gia An, S.J. .

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *