Lạy Chúa, Con Đây! (131)

(Cầu nguyện với Ed 3,16-17)

Lạy Chúa,
Chúa chọn con để sai con đi,
vì sự cứu rỗi của nhiều người khác.
Như ngôn sứ Ê-dê-ki-en, người canh gác
có nhiệm vụ lay tỉnh con người,
để nói cho họ nghe lời của Chúa
để cùng khóc cùng cười với họ
để mang nơi cuộc đời mình thân phận của toàn dân.
Chúa biến cuộc đời con thành một dấu chỉ
để kêu gọi mọi người nhận ra ý Chúa.
Chúa dứt con ra khỏi lối đường của riêng con,
để đặt con vào con đường của Chúa.

Làm ngôn sứ của Chúa
con được chọn là vì lợi ích của toàn dân.
Không chỉ dùng môi miệng của con,
Chúa còn sử dụng trọn vẹn cả cuộc đời con nữa.
Cả hạnh phúc và khổ đau của đời ngôn sứ
cũng trở thành một lời loan báo
về Thánh Ý mầu nhiệm của Chúa.
Chúa mời con chết đi cuộc đời riêng mình
để nhiều cuộc đời khác được sống.

Lạy Chúa
là người canh gác
con phải học trung kiên và tỉnh thức,
cả khi chung quanh con chỉ còn là bóng đêm
cả khi mọi người đều vùi say trong cơn ngủ.
Cả khi lòng con chênh chao và yếu đuối,
Chúa vẫn mời con làm ánh sáng trong đêm
Chúa vẫn mời con làm hồi chuông tỉnh thức
lay gọi mọi người, báo hiệu bình minh.

Xin trở nên nguồn sống từ sâu thẳm trong con
và giữ con trung kiên trong ơn gọi ngôn sứ.
Qua cuộc sống và sự hiện diện của con
xin cho mọi người nhận ra Chúa
Đấng không ngừng dẫn dắt và chăm sóc dân Người

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *