Lạy Chúa, Con Đây! (136)

(Cầu nguyện với Mc 2,1-12)

Lạy Chúa,
con đã từng là kẻ bại liệt
không thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Bại liệt vì giới hạn của rất nhiều khả năng,
con phải sống nhờ lòng tốt và tình thương
của những người chung quanh và bè bạn.
Bại liệt trong đức tin và đời sống thiêng liêng,
con đã phải dựa vào đức tin của gia đình và cộng đoàn.
Bại liệt trong chính tương quan giữa con với Chúa
con đã không biết làm sao để đến với Chúa,
không biết phải tìm sức mạnh ở đâu
để có thể đứng lên và làm lại cuộc đời.

Bỗng một ngày con vươn đến Chúa,
không phải bằng chính sức lực của riêng con
nhưng bằng tình yêu và sự quan tâm của nhiều người khác.
Họ cưu mang con từ rất lâu trong lời cầu nguyện
Họ yêu thương và nâng đỡ con trên hành trình
Họ đồng hành và hướng dẫn để con đến cùng Chúa.

Lạy Chúa
con tạ ơn Chúa vô cùng
vì đã cho con gặp gỡ rất nhiều người tốt lành,
những người trở nên đôi tay và đôi chân của con
nói thay môi miệng và ước muốn của con.
Họ là trung gian đưa con về với Chúa,
và là máng thông chuyển để ơn Chúa tuôn tràn trên con.
Con đã là kẻ vô tâm và bất xứng
nhưng Chúa vẫn chúc lành và ban ơn cho con
vì chung quanh con có nhiều người đẹp lòng Chúa,
những người thường khẩn nguyện và cầu bầu cho con.

Tạ ơn Chúa đã dạy con về sự liên đới trong niềm tin
cho con thấy con cần đến người khác, cần đến tình người
trong hành trình đức tin và hành trình sống đạo.
Tạ ơn Chúa đã đoái nhìn đến con
đã chạnh lòng thương và cứu chữa con.
Xin dạy con cũng biết cưu mang nhiều người khác,
và mang họ đến cùng Chúa, để họ được Chúa chữa lành

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *