Lạy Chúa, Con Đây! (22)

Lạy Chúa,
mỗi sáng thức giấc
thỉnh thoảng con lại có cảm giác e sợ và lo lắng
khi nghĩ đến những công việc của ngày mới
bao điều phải lo, bao việc phải hoàn thành…

Đôi khi công việc thường ngày
lại trở nên như những gánh nặng
theo con ngày này qua ngày khác.
Con thường mở mắt đón chào ngày mới
với những bận rộn lo toan cứ cũ nguyên

Lạy Chúa,
con theo Chúa sống đời hiến dâng phục vụ
nhưng giá trị của cuộc đời con
đâu có nằm ở những gì con làm được!
Khi công việc không phải là lẽ sống,
thì những bận rộn sẽ không còn là gánh nặng.
Khi thành công và thất bại được đón nhận như nhau
thì con sẽ sẽ được giải phóng khỏi bao e sợ và lo lắng.

Xin ban cho con cảm thức
của một người phục vụ tín trung
biết làm hết sức mình để phụng sự Chúa.
Nhưng cũng xin ban cho con lòng khiêm tốn
để sau khi hoàn tất mọi việc trong khả năng của mình
con luôn có thể thanh thản mà thưa với Chúa:
Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên và bất tài!

Xin đặt trọng tâm của cuộc đời con
không phải nơi công việc
nhưng là chính Chúa

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *