Lạy Chúa, Con Đây! (25)

Lạy Chúa,
sống đời tu,
con thường cảm nghiệm nhiều mất mát
mất những bạn bè quen lâu ngày không gặp gỡ
mất những kỷ niệm không thường được hoài nhớ…
Sau một thời gian theo Chúa,
có dịp trở về những chốn cũ nơi xưa
con thường gặp lại mình như một người lữ khách
với bề bộn cảm giác mất mát và lạ xa…

Con hay diễn giải những mất mát ấy
như là giá trả của đời tu,
như là những hy sinh phải có
trên hành trình theo Chúa.
Con thường quên mất rằng
những thất đoạt và đổi thay
vốn là quy luật rất bình thường của cuộc sống…

Lạy Chúa, để có thể sống trọn vẹn cho Chúa
con cần có một khoảng cách nhất định với cuộc đời
để trái tim của con không đóng lại
trên những gì thân thuộc và gần gũi
nhưng mở ra cho Chúa và cho tất cả mọi người.

Xin cho tâm cảm của con trường thành hơn
chính trong cảm giác xa lạ và mất mát.
Xin cho cuộc đời con có một sự thống nhất liên tục
nhờ không bám víu vào những mảng rời
giữa mới và cũ, giữa xa lạ và thân thuộc
nhưng dựa vào chính Chúa
là Đấng luôn đồng hành theo con
trên suốt chặng hành trình
và trên từng bước đi của đời con.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *