Lạy Chúa, Con Đây! (42)

Lạy Chúa,
Con cảm ơn Người vì tất cả
một quãng đời với biết bao hồng ân.
Ngài đã gọi và con đã cất bước
để bàn tay Ngài dìu dắt con đi

Ngài vẫn thường hỏi con trong mỗi giờ cầu nguyện:
“Con có dám dâng hết cho Ta không ?”
Không ngại ngùng con đã sẵn sàng đáp lại
“Lạy Chúa, con đây! xin dâng lại cho Ngài!”

Tiếng xin vâng nhẹ nhàng ngày hôm ấy
đã dẫn con qua suốt quãng đường dài
và sẽ đưa con đến những chân trời mới
Bởi nói chỉ một lời, nhưng sống cả một đời

Con không hối hận đâu, nếu phải chọn lại
con vẫn theo Ngài, vẫn đáp lại: “Xin Vâng!”
dẫu người đời có khinh chê dè bĩu
và đường con đi còn lắm những gian truân

Con vẫn muốn sống như Ngài đã sống
vẫn muốn theo con đường Ngài đã đi qua.
Ôi lạy Chúa, xin giúp con vững bước
vì chỉ có mình Ngài là Chúa của đời con

Tác giả: Hoa Để Dâng

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *