Lạy Chúa, Con Đây! (50)

Lạy Chúa,
con chuẩn bước vào
một cam kết vĩnh viễn cho cuộc sống,
nhưng lòng con vẫn còn nhiều vướng bận…

Con là ai mà dám xưng danh trước mặt Chúa,
dám cam kết sống trung tín với Chúa trọn đời?
Con thấy mình bất toàn, con sợ mình yếu đuối.
Con lo mình sẽ gục ngã sẽ thất bại
trên đường đời nhiều thử thách chông gai…
Trên hết tất cả, con thấy mình chưa xứng đáng,
và con sợ sệt vì sự bất xứng của mình.

Chừng như con đã tự đặt ra cho mình
một điều kiện vô lý và không tưởng:
rằng con chỉ có thể khấn hứa với Chúa
khi con đã thấy mình hoàn toàn xứng đáng!

Nhưng lạy Chúa, có sống đến vạn vạn năm,
làm sao con dám nói là mình xứng đáng,
trước ân huệ tình yêu bao la của Chúa.
Dẫu vậy, lúc nào con cũng có thể tin
vào tình yêu vô điều kiện mà Chúa dành cho con,
vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời con
và tin rằng tình yêu thương quan phòng của Chúa
lớn hơn rất nhiều so với sự yếu đuối bất toàn của con.

Tin rằng đường đời sẽ sáng ra
không phải trên những dự phóng hay kế hoạch
nhưng là trên mỗi bước chân tiến về phía trước,
lạy Chúa, con đây
này con xin đến để thực thi ý Chúa!

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *