Lạy Chúa, Con Đây! (68)

Lạy Chúa,
nhớ ngày đầu tiên bước chân vào nhà Dòng
con đứng tần ngần trước tấm biển thông báo:
“khu vực dành riêng, xin miễn vào!”
chỉ là tần ngần một chút thôi
rồi con cũng được dẫn vào
khu vực vốn dành riêng cho con.

Tự bao giờ con đã trở thành người được dành riêng
sống trong những khu vực dành riêng
theo một khung chương trình rất riêng.
Cả cuộc đời của con, từ hiện tại cho đến tương lai
mãi là một chuyến hành trình rất lạ và rất riêng…

Lạy Chúa,
xin dạy con sống tốt cuộc đời con
một cuộc đời đã được dành riêng cho Chúa,
để Chúa được tự do sử dụng con
như một quà tặng dành riêng cho mọi người.

Xin dạy con đón nhận việc được dành riêng
không phải như hưởng thụ một đặc ân
nhưng như là cưu mang một sứ mạng,
không phải như một sự cô lập tách biệt
nhưng như là một khoảng lặng cần thiết
để con sống trong thông hiệp và nguyện cầu.

Ước gì việc được Chúa dành riêng
có sức mạnh thánh hóa con từng ngày,
để lòng đời bao la và nhiều tội lụy
chính bản thân con sẽ là một dấu chỉ
có khả năng làm cho nhiều người được thánh hóa

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *