Lạy Chúa, Con Đây! (72)

Lạy Chúa!
Bước theo Chúa là một hành trình tuyệt đẹp!
trên hành trình ấy, Chúa dạy con khám phá thật nhiều điều
khám phá ra chính mình với đầy những yếu đuối và bất toàn
khám phá ra tình yêu của Chúa luôn vô biên và vô điều kiện
khám phá ra tình liên đới giữa mọi con người
không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ…

Bước theo Chúa là một cuộc ra đi liên lỉ
trong cái yếu hèn nhỏ nhoi của con,
cả khi trong con còn nhiều vướng bận và đam mê
còn nhiều những lầm lạc và mộng tưởng.
Ra đi là cung cách sống liên lỉ của con
bởi nguy cơ khi dừng lại
là con sẽ thu gom tất cả những gì vốn không thuộc về mình.

Bước theo Chúa vốn không thiếu những cam go thử thách
nhưng đa số thử thách lại đến từ trong chính con,
khi con cứ còn mãi kiếm tìm những điều ngoài Chúa
khi con đễ cho sự dễ dãi thắng vượt những quyết tâm
khi con vô tình hay cố ý buông bỏ những giới hạn
chấp nhận kiểu sống không phù hợp với bậc sống của mình.

Bước theo Chúa là một cuộc gặp gỡ
giữa những con người chung niềm tin và chí hướng
chung niềm trông cậy và ước muốn dấn thân,
giữa những con người đang sống kiếp nhân sinh
đang cần một bàn tay biết trao ban bình an và hy vọng,
nhờ cuộc gặp gỡ mật thiết với Chúa
Đấng là nguồn mạch mọi sự bình an và thiện hảo.

Lạy Chúa, theo Chúa quả là một hành trình tuyệt đẹp!
Xin cho con mãi trung thành và mãi bước đi.
Xin cũng gởi đến nhiều bạn trẻ can đảm
cùng nhịp bước và song hành với con.

Tác giả: Phan Cát

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *