Lạy Chúa, Con Đây! (91)

Lạy Chúa
Hôm nay con được học
về tương quan của tu sĩ với người khác phái.
Nhìn lại mình, lòng con chợt đắn đo…
Là một tu sĩ, con vẫn là một con người
với những tương quan rất đỗi đời thường.
Con cũng có những người bạn khác phái
bạn thời thơ ấu, bạn thời sinh viên
và cả những người bạn cùng chí hướng.
Đời sống cộng đoàn mang đến cho con nhiều niềm vui
nhưng trong con vẫn có nhiều tâm tư ẩn kín
không phải lúc nào con cũng tìm được sự thấu cảm
dù là với linh hướng, hay với những người anh chị em.

Có phải chuyện bình thường
khi một tu sĩ có một người bạn khác phái thân thiết?
Đó là sự nâng đỡ, là bù trừ, hay là thử thách?
Có nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có không ít người e sợ
Họ bảo: “Sự sẻ chia giúp cân bằng nhịp sống”
Họ cũng bảo: “Sự đời, lửa gần rơm lại không bén bao giờ!”

Lạy Chúa!
xưa kia, Chúa cũng đã có những tình bạn rất đẹp
với Mác-ta, với Maria, với Madalena…
những người bạn mà Chúa đã rất thương mến.
Xin dạy chúng con đủ quân bình
để nhìn nhận sự bình thường và cần thiết
của những tình bạn khác phái trong đời tu.
Nhưng cũng xin cho chúng con có đủ sự trưởng thành
để gìn giữ những mối thân giao này luôn trong sáng,
để chúng con không tìm cách xa lánh hay xem đó là bù trừ,
để tình bạn đời tu không là mồi lửa thiêu rụi lý tưởng
không là rào ngăn những bước chân lên đường
nhưng là những đốm sáng lấp lánh

nhóm bùng lên nhiệt huyết yêu thương!

Tác giả: Maria Huệ Phạm

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *