Lịch cử hành Tam Nhật Thánh tại nhà nguyện I-nhã trung tâm Đắc Lộ

Inha2012.007

Mỗi năm Nhà Nguyện I-Nhã thường tổ chửc TAM NHẬT THÁNH một cách hết sức đơn giản nhưng ấm cúng trong ba ngày RẤT THÁNH NÀY: Thứ Năm với NGHI THỨC RỬA CHÂN vào lúc 18 giờ, Thứ Sáu với việc HÔN KÍNH THÁNH GIÁ vào lúc 18 giờ bên trong Nhà Nguyện, và Thứ Bảy Vọng Phục Sinh vào lúc 20 giờ, thường TỔ CHỨC NGOÀI LỄ ĐÀI.

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH ngày 17 tháng 04/2014 vào lúc 6 giờ CHIỀU. Ca Đoàn ĐẮC LỘ HÁT LỄ. Sau Thánh Lễ có giờ chầu CHUNG do nhóm LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT chủ trì (từ lúc 19 giờ đến 19 giờ 30 cho cộng đoàn) và các giờ chầu của nhóm SINH VIÊN HIỆP THÔNG (19 g 30 đến 20 g 30) và NHÓM CẦU NGUYỆN TAIZÉ (20 g 30 đến 21 g 30). Cha Bề Trên Nguyễn Cao Siêu CHỦ SỰ THÁNH LỄ VÀ GIẢNG LỄ, có CÁC CHA ĐỒNG TẾ.

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH, ngày 18 tháng 04/2014 vào luc 6 giờ CHIỀU. CA ĐOÀN SUỐI VIỆT HÁT LỄ. CHA ANDRÊ PHẠM VĂN TÚ chủ sự Nghi Lễ và GIẢNG LỄ. Các cha tham dự chung NGHI LỄ.

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH: THÁNH LỄ NGOÀI TRỜI, ngày 19 THÁNG 04/2014 vào lúc 8 giờ 00 TỐI. Ca Đoàn EMMANUEL HÁT LỄ. Cha Đặc Trách Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa Chủ Sự Thánh Lễ, cha Antôn Nguyễn Cao Siêu GIẢNG LỄ, Cha Giuse HOÀNG VĂN QUẢNG làm các nghi thức RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC cho các dự tong. Sau Thánh Lễ có phát TRỨNG PHỤC SINH cho cộng đoàn.

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH ngày 20 THÁNG 04/2014: là tuần thứ BA trong tháng, nên CA ĐOÀN ĐẮC LỘ HÁT LỄ theo như LỊCH BÌNH THƯỜNG của Tháng.

5. CHÚA NHẬT LỄ NĂM THÁNH ngày 27 THÁNG 04/2014: Thánh Lễ vào lúc 7 giờ 30 sáng BÌNH THƯỜNG NHƯ CÁC NGÀY CHÚA NHẬT, nhưng là lễ NĂM THÁNH nên có BAN ƠN TOÀN XÁ. Cha Bề Trên AnTôn Nguyễn Cao Siêu phụ trách LỄ NĂM THÁNH BAN ƠN TOÀN XÁ CỦA THÁNG 04/2014 NÀY, và sẽ GIẢNG LỄ THEO ĐỀ TÀI về LINH ĐẠO I-NHÃ.

Trong GIỚI HẠN VÌ ĐIỀU KIỆN EO HẸP kính mời Anh Chị Em đến THAM DỰ những ngày lễ TRỌNG ĐẠI TRÊN.

Trân Trọng,

Lm Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa SJ

Đặc Trách Nhà Nguyện I-Nhã

TRUNG TÂM ĐẮC LỘ

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *