Cha Tan Giam tinh 2022

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/01/2023

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Chúa, sáng nay, con hướng mắt về …

Con phải làm gì? (Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

Lời Chúa: Cv 22, 3-16 3 “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, …