Logo chính thức của Truyền Thông Dòng Tên

Kính thưa quý vị độc giả,

Chúng tôi xin trân trọng kính báo để quý vị được biết. Tên gọi chính thức của Truyền Thông Dòng Tên là SJVN với logo đi kèm là:

LOGO SJVN

hoặc đảo màu:

SJVN Dao mau

 

và trong trường hợp cần hình logo nhỏ, đòi hỏi nét vẽ lớn và không thể thể hiện các bước sóng trên hình vẽ, chúng tôi sẽ sử dụng logo dự trù và có giá trị tương đương.

LOGO SJVN 02

AMDG
Để Tôn Vinh Thiên Chúa Hơn

 

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *