Lưu Đày

Chúa ơi, thương phận lưu đày
Bao là mòn mỏi mong ngày hồi hương
Xin tình Trời dủ lòng thương
Nhân gian lắm những đoạn trường nhiêu khê

Lưu đày trên mảnh đất quê
Quanh năm một kiếp làm thuê đọa đày
Cúi mặt cuốc, còng lưng cày
Bao năm tay vẫn trắng tay phận người!

Lưu đày trong lũng chợ đời
Hồng nhan bày bán giữa trời đa đoan
Mặt hoa da phấn rỡ ràng
Lương tri nhân phẩm lụi tàn xót xa

Lưu đày trong phố xa hoa
Người đi, đi giữa chua ngoa tình người
Ngày nhộn nhịp nhăn nhở cười
Đêm giàn giụa giữa lệ rơi ngập tràn

Lưu đày trong cõi trần gian
Phù hoa tiếp nối rỡ ràng phù hoa
Một thời xuôi ngược bôn ba
Mộng đời theo gió nhạt nhòa phai phôi

Bên dòng sông lạ xa xôi
Bao người ngồi khóc nổi trôi phận người.
Xin thương tuôn đổ tình Trời
Xin đưa dẫn những bước đời hành hương

Cao Gia An, S.J. 

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *