“Mật Viện” Dòng Tên: vị kế nhiệm thánh I-nhã lần thứ 31 được bầu chọn như thế nào?

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Những ngày này, cha Orlando Torres, tu sĩ Dòng Tên, đang rất bận rộn vì ngài là một trong số 212 Giê-su hữu sẽ tham gia bầu chọn vị Bề trên Tổng quyền mới cho Dòng.

Chúng tôi đã trò chuyện với ngài về tiến trình của cuộc bầu chọn, một tiến trình đầy thú vị do thánh I-nha-xi-ô Loyola phác thảo. Trong tiến trình ấy, không có các ứng viên cũng như không có bất kỳ một chiến dịch tranh cử nào. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại những thành quả thì đó lại là một tiến trình rất hiệu quả.

Cha ORLANDO TORRES

Tu sĩ dòng Tên

Năm 2008, cha Nicholas được bầu sau vòng bỏ phiếu thứ hai. Năm 1983, cha Kolvenbach, vị Bề trên Tổng quyền tiền nhiệm trước đó, được bầu chọn ngay lần bỏ phiếu đầu tiên. Quả là đặc biệt! Điều đó có nghĩa là các vị đại biểu của Tổng Hội đã đồng thuận trong sự phân định xem ai là người phù hợp với thời đại để đảm nhận những thách đố của Dòng.”

Những ngày này, các vị đại biểu đang ở trong giai đoạn “murmuratio” tức là “thì thầm.” Họ có thể trao đổi ý kiến với nhau về những cá nhân cụ thể. Và, họ chỉ được nói chuyện trực tiếp (diện đối diện) với nhau; họ không được đề nghị bỏ phiếu cho bất cứ ai.

Cha ORLANDO TORRES

Tu sĩ dòng Tên

Tôi có thể hỏi cha ấy: theo cha, ở châu Âu có ai có thể đảm nhận vị trí Bề trên Tổng quyền và đáp lại những thách đố mà các Giê-su hữu đang phải đối diện ngày nay? Cha ấy nói với tôi: ‘Có, tôi đang suy nghĩ về một người cụ thể.’ Tôi xin cha nói cho tôi nghe những phẩm chất của người ấy và cha liệt kê cho tôi. Sau đó, tôi hỏi cha: ‘Xin hãy nói cho tôi những hạn chế của người ấy,’ và cha nói cho tôi nghe. Tuy nhiên, cha không được nói: ‘Hãy bỏ phiếu cho người ấy,’ vì đó là một sự vận động. Đồng thời, cha cũng không được nói ‘Đừng bỏ phiếu cho người ấy’, vì đó cũng là một sự vận động, một điều cấm kỵ.

Vào ngày bầu cử, sau khi dâng Thánh Lễ xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, các đại biểu sẽ quy tụ trong phòng họp và dành một giờ cầu nguyện trong thinh lặng trước khi bắt đầu bỏ phiếu.

Để được bầu chọn, vị Bề trên Tổng quyền mới phải đạt được 50% phiếu bầu cộng 1.

Cha ORLANDO TORRES

Tu sĩ dòng Tên

Sau cuộc bầu cử, chúng tôi phải ra một nghị quyết về Bề trên Tổng quyền mới. Kế đến, chúng tôi sẽ gọi điện cho Đức Thánh Cha. Trong quá khứ, chúng tôi cần đến gặp Đức Thánh Cha để loan tin về vị Bề trên mới. Bây giờ, với điện thoại…Đức Thánh Cha là người đầu tiên biết được vị Bề trên mới là ai. Chúng tôi làm điều này không phải để được phê chuẩn, nhưng là để thông báo. Đức Thánh Cha không phải chuẩn nhận sự lựa chọn. Ngài được báo tin về sự lựa chọn do Tổng Hội thực hiện. Đôi khi, có nhiều người nghĩ rằng Đức Thánh Cha phải chuẩn nhận…Không, không không. Đức Thánh Cha không phải chuẩn nhận. Ngài được thông báo về cuộc bầu chọn.”

Có lẽ, đây là cuộc bầu chọn đầu tiên mà các Giê-su hữu chuyển nhận thông tin trên các trang mạng xã hội.

Tổng Hội có các tài khoản Facebook, Twitter, YouTube và Instagram hoạt động để cung cấp các nội dung liên quan qua các video hay các bức hình của kỳ họp.

Ngoài ra, cha James Martin, có lẽ là một Giê-su hữu nổi bật nhất về Internet, cũng đã chuẩn bị đoạn video ấn tượng này để dõi theo tiến trình đầy năng động của Tổng Hội.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 07-10-2016

(*) Chú thích của người dịch: Vị Bề trên Tổng quyền mới sẽ là vị Bề trên thứ 31 và là người thứ 30 kế nhiệm thánh I-nha-xi-ô.

Kiểm tra tương tự

Cuộc họp báo đầu tiên của Cha tân Bề Trên Cả Dòng Tên

Vài ngày sau khi được bầu, Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa đã gặp gỡ …

Bề trên Tổng quyền mới của Dòng Tên: Tôi không thích được gọi là “giáo hoàng đen”

    Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *