­­­­Mến Yêu Hằng Ngày, 01-05-2020

Thứ 6, 01-05-2020 (Mt 13, 54-58)

Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

SUY NIỆM

Bạn có thường chống đối những người trong gia đình và hàng xóm của bạn? Không có nhà phê bình nào khủng khiếp hơn người thân trong gia đình và những người hàng xóm của bạn bởi họ đã biết bạn từ thời thơ ấu. Chúa Giê-su phải đối mặt với một thử thách rất lớn khi trở về quê, không chỉ đơn giản Người là con trai của một người thợ mộc, mà bây giờ Người là một thầy dạy có nhiều môn đệ đi theo. Theo tục lệ, Chúa Giêsu đến hội đường hàng tuần để thờ phượng và trong dịp này, Người đọc sách thánh và giải thích cho mọi người. Những người ở quê nhà của Người rất chăm chú lắng nghe Người giảng trong dịp này vì họ đã nghe về những phép lạ mà Người đã làm ở các thành khác. Dấu lạ nào Người sẽ làm tại quê nhà của mình? Chúa Giêsu làm họ giật mình với một lời quở trách rằng dường như không một tiên tri hay ngôn sứ nào của Chúa có thể được tôn trọng ngay tại quê hương mình. Người dân thành Na-da-rét vấp ngã vì Người và từ chối lắng nghe những gì Người nói. Họ khinh thường lời rao giảng của Người vì Người là một công nhân bình thường, một tay thợ mộc, một người dân đơn thuần và họ coi thường Người vì gia đình của Người. Làm sao sự quen biết lại có thể gây nên những khinh miệt nhầm lẫn như thế. Chúa Giêsu không thể làm được dấu lạ nào ở tại đây vì lòng trí họ đã bị đóng kín và họ không tin vào Người. Nếu mọi người đến với nhau để ghen ghét và từ chối để hiểu nhau, thì họ sẽ không bao giờ nghe theo quan điểm nào khác ngoài quan điểm của chính họ và họ sẽ từ chối việc yêu thương và chấp nhận người khác. Bạn có dễ dàng xúc phạm đến người khác không?    

Từ “phúc âm” có nghĩa là “tin mừng”. Tiên tri I-sai-a đã tiên báo rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để mang lại tự do cho những người bị áp bức bởi tội lỗi và sự dữ (Is 61,1-2). Chúa Giêsu đã đến để giải thoát mọi người khỏi sự chuyên chế tồi tệ nhất – sự chuyên chế của nô lệ cho tội lỗi và nỗi sợ sự chết, và sự hủy diệt cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ có sức mạnh của Chúa mới có thể cứu chúng ta khỏi sự trống rỗng và nghèo nàn về tinh thần, khỏi sự nhầm lẫn và sai lầm, và khỏi nỗi sợ chết và tuyệt vọng. Phúc âm cứu độ là “tin mừng” cho chúng ta hôm nay. Bạn có biết đến niềm vui và sự tự do của phúc âm không?

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng khỏa lấp tất cả những hy vọng và mong đợi nơi chúng con. Xin Thánh Thần Chúa ban cho chúng con ân sủng, sự thật, sự sống và tự do. Xin đổ đầy vào lòng chúng con niềm vui của Phúc âm và làm cho trái tim con tràn ngập tình yêu và lòng nhiệt thành để phụng sự Chúa và thi hành thánh ý của Ngài.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/matt1354.htm

Are you critical towards your family and neighbors? No critics are more severe than kin and neighbors who have known you since childhood.  Jesus faced a severe testing when he returned to his home town, not simply as the carpenter’s son, but now as a rabbi with disciples.  It was customary for Jesus to go weekly to the synagogue to worship and on occasion to read the scriptures and comment on them to the people.  His hometown folks listened with rapt attention on this occasion because they had heard about the miracles he had performed in other towns.  What sign would he do in his hometown?  Jesus startled them with a seeming rebuke that no prophet or servant of God can receive honor among his own people. The people of Nazareth took offense at him and refused to listen to what he had to say.  They despised his preaching because he was a workingman, a carpenter, a mere layman and they despised him because of his family.  How familiarity can breed mistaken contempt.  Jesus could do no mighty works in their midst because they were closed and disbelieving towards him.  If people have come together to hate and to refuse to understand, then they will see no other point of view than their own and they will refuse to love and accept others.  Do you easily take offense at others?

The word “gospel” literally means “good news”. Isaiah had prophesied that the Messiah would come in the power of the Holy Spirit to bring freedom to those oppressed by sin and evil (see Isaiah 61:1-2). Jesus came to set people free from the worst tyranny possible — the tyranny of slavery to sin and the fear of death, and the destruction of both body and soul. God’s power alone can save us from emptiness and poverty of spirit, from confusion and error, and from the fear of death and hopelessness. The gospel of salvation is “good news” for us today. Do you know the joy and freedom of the gospel?

“Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and desires. Your Spirit brings us grace, truth, life, and freedom. Fill me with the joy of the gospel and inflame my heart with love and zeal for you and for your will.”

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *