Mến Yêu Hằng Ngày, 02-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 2, 02-01-2023 (Ga 1,19-28)

Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

SUY NIỆM

Thánh Gio-an Tẩy Giả từng nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói” (Ga 1, 23).

Thánh Gio-an Tẩy Giả đang sống! Vâng, Ngài đang sống trên Thiên Đàng và tận hưởng phần thưởng muôn đời mà Chúa ban cho Ngài, nhưng Ngài cũng sống theo cách khác. Thánh nhân cũng đang sống và đang kêu gọi chúng ta sám hối và chuẩn bị đường lối cho Chúa trong cuộc đời chúng ta. 

Lời nhắn gửi 2000 năm trước của Ngài vẫn mang ý nghĩa đối với hoàn cảnh của con người chúng ta hiện nay. Nếu khi xưa Ngài giảng dạy cho dân Do Thái để mời họ chuẩn bị tâm hồn chào đón Chúa Ki-tô cứu độ thế giới thì giờ đây Ngài vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta tiếp tục dọn đường để Chúa tiếp tục cứu độ nhân loại hôm nay, nếu ta sẵn sàng lắng nghe Ngài.

Chúng ta học được từ Thánh Gio-an Tẩy Giả rằng bước đầu tiên để tiến vào sự sống vinh hiển là “sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” Chúng ta có thể làm việc này bằng cách nào? Chúng ta có thể hoàn thành qua việc khiêm tốn thừa nhận những lỗi phạm của mình, những tội lỗi đã trở thành vật cản Chúa Giê-su bước vào cuộc đời chúng ta và biến đổi cuộc sống chúng ta.

Hãy suy niệm trong ngày hôm nay về năm đã qua của bạn cũng như một năm sắp tới. Đâu là điều bạn cần buông bỏ cũng như là điều bạn cần tập trung trong năm sắp tới. Hãy lấy một quyết tâm dẹp bỏ những rào cản ngăn Chúa bước vào trái tim của bạn trong năm mới này.

Lạy Chúa, Người đã bước vào cuộc đời của con để tặng cho con tình yêu đẹp nhất. Người đã đến với con để cứu con khỏi những ma quỷ và tội lỗi của trần gian. Xin hãy giúp con nhận ra đâu là vật ngăn cản con tiếp nhận Người trong năm cũ và để con dám tin tưởng cùng hy vọng vào Người khi đối mặt những thử thách trong năm tới. Qua đó, con có thể chuẩn bị con đường tâm hồn mình cách thẳng thắn để chào đón và đi theo Người. Lạy Chúa Giê-su, con tin tưởng vào Người.

——//——//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-season/

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN3PS: Ôm Lấy Đấng Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh hôm nay tiếp nối những lần hiện ra …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Năm chiếc …