Mến Yêu Hằng Ngày, 02-03

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LÀM CHO CHÍNH CHÚA
Thứ 2, 02-03-2020 (Mt 25, 31-46)

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
SUY NIỆM
Đức Vua sẽ đáp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)
Ai là người  “anh em bé nhỏ nhất” kia. Tại sao Ngài không nói “bất cứ điều gì các ngươi làm cho những người khác…?” Thật thú vị khi Chúa Giê-su hướng sự chú ý đặc biệt vào những người bé nhỏ, như đối lập hoàn toàn với sự tuyên bố chung chung bao gồm tất cả mọi người. Có lẽ những con người bé nhỏ này nên được chú ý một cách đặc biệt, cũng giống như những người tội lỗi nhất, những người yếu đuối nhất, những người đau ốm nghiêm trọng nhất hay đó có thể còn là những người bại liệt, đói rét và vô gia cư, tất cả những người này đều có những nhu cầu rõ rệt trong cuộc sống.
Phần đẹp nhất và cảm động nhất của tuyên bố trên có lẽ nằm ở việc Đức Giê-su đồng nhất Ngài với những người khó khăn, những người được xem là “bé mọn” nhất trong tất cả. Chính khi phục vụ những người khó khăn túng thiếu là chúng ta đang phục vụ Chúa Giê-su vậy. Thế nhưng để có thể nói những điều này, Chúa Giê-su phải liên kết thật sự mật thiết mới những con người “bé mọn” kia. Và bằng việc thể hiện mối tương quan gần gũi với họ, Chúa Giê-su tỏ lộ phẩm giá sâu xa của họ cũng giống như bao người khác vậy.
Đó thật là một điểm quan trọng để nắm bắt! Trên thực tế, nó đã từng là một đề tài chính yếu trong các bài giảng của Thánh Gioan Phaolô II, ĐTC Bênêdictô XVI và đặc biệt là ĐGH Phanxicô. Một lời mời gọi không ngừng làm nổi bật phẩm giá và những giá trị nơi những người “bé mọn nhất”, và đây phải là trung tâm của thông điệp mà chúng ta có thể rút ra từ đoạn trích ngày hôm nay.
Phản tỉnh: chúng ta hãy ngẫm nghĩ về chính phẩm giá của mỗi một người. Hãy cố gắng mời gọi để quan tâm đến bất kỳ ai mà bạn có thể thiếu đi sự tôn trọng dành cho họ. Đó phải chăng là những người mà bạn đã từng ra vẻ ta đây? Hay đó là những người mà bạn phán xét và khinh biệt? Vâng, chính là họ và nhiều hơn thế nữa, Chúa Giê-su đang đợi chờ bạn. Ngài đợi chờ để gặp bạn, để được bạn yêu thương như lúc bạn yêu thương những người yếu đuối tội lỗi. Hãy ngẫm suy về phẩm giá của họ, hãy thương yêu và phục vụ những con người này bởi lẽ nơi họ bạn sẽ yêu thương và phục vụ cho chính Thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa tình yêu, con thấu hiểu và tin tưởng rằng Ngài đang hiện diện, đang ẩn mình nơi những người yếu đuối nhất hơn tất cả, nơi những người bần cùng nhất và nơi những người tội lỗi đang ở giữa chúng con. Xin giúp con biết siêng năng kiếm tìm Ngài nơi những người con gặp gỡ đặc biệt là những lúc họ gặp khó khăn. Khi con tìm thấy Ngài thì xin cho con yêu thương và phục vụ Ngài bằng cả trái tim. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài. Amen.
——-
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/2-first-week-of-lent/

Serving Christ in Others
Monday of the First Week of Lent
“Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.”  Matthew 25:40
Who is that “least brother?”  It’s interesting that Jesus specifically points to the person considered the least, as opposed to a more general statement that includes all people.  Why not say, “Whatever you do to others…?”  This would include all whom we serve.  But instead Jesus pointed to the least brother.  Perhaps this should be seen, especially, as the most sinful person, the weakest, the most gravely ill, the incapacitated, the hungry and the homeless, and all those who have pronounced needs in this life.
The most beautiful and touching part about this statement is that Jesus identifies Himself with the person in need, the “least” of all.  By serving those in special need, we are serving Jesus.  But for Him to be able to say that, He has to be intimately united with these people.  And by showing such an intimate connection to them, Jesus reveals their infinite dignity as persons.
This is such an important point to grasp!  In fact, this has been a central theme in the constant teachings of St. John Paul II, Pope Benedict XVI, and especially Pope Francis.  An invitation to constant focus upon the dignity and value of the person must be the central message we take from this passage.
Reflect, today, upon the dignity of each and every person.  Try to call to mind anyone you may fail to look at with perfect respect.  Who is it you look down upon and roll your eyes at?  Who is it you judge or disdain?  It is within this person, more than any other, that Jesus waits for you.  He waits to meet you and to have you love Him in the weak and the sinner.  Reflect upon their dignity.  Identify the person who fits this description the most in your life and commit yourself to love and serve them.  For in them you will love and serve our Lord.
Dear Lord, I do understand and believe that You are present, in hidden form, in the weakest of the weak, the poorest of the poor and in the sinner in our midst.  Help me to diligently seek You out in each and every person I encounter, especially those in most need.  As I find You, may I love You and serve You with my whole heart.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *