Mến Yêu Hằng Ngày, 04-03-2022

Mến Yêu Hằng Ngày

🌷Ý Nghĩa Sâu Xa của Việc Ăn Chay🌷

Thứ 6, 04-03-2022

🌷(Mt 9, 14-15)🌷

 

Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Khách dự tiệc cưới có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.”

 

🌷SUY NIỆM🌷

 “Đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.”

 

Các ngày thứ Sáu của mùa Chay Giáo Hội mời gọi chúng ta ăn năn đền tội, trong đó có hình thức ăn chay. Ăn chay trong ngày thứ Sáu – ngày hiến tế có ý nghĩa đặc biệt giúp ta nhớ tới Chàng Rể bị đem đi chịu nạn chịu chết. Như Chúa Giê-su đã trao ban chính mình, đã chịu đau đớn tột cùng để chuộc tội chúng ta, thì chúng ta cũng không ngần ngại chịu những hy sinh, ăn chay, để hiệp thông với Chúa Ki-tô. 

 

Là người Công Giáo, chúng ta chia sẻ niềm tin chung với tất cả anh chị em mình nơi Giáo Hội hoàn vũ, rằng ơn cứu độ đến từ một cái giá phải trả; giá đó không chỉ là cái chết của Chúa Giê-su mà còn là sự cộng tác của chúng ta vào sự đau khổ và phục sinh của Ngài. Chúa Giê-su là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, trao ban cho chúng ta món quà sự sống đời đời. Cách duy nhất để về quê trời là qua con đường Thập Tự. Với ý nghĩa này, Chúa Giê-su đã “phải trả giá” bằng chính cái chết cho tội lỗi của chúng ta

Chúa tặng quà sự sống cho ta, nhưng không chỉ đơn giản là một món quà Chúa ban tặng rồi Ngài nói “Được rồi, Ta đã trả giá, bây giờ con hoàn toàn thoát khỏi khó khăn.” Không phải như vậy. Chúng ta tin rằng Chúa Giê-su còn nói nhiều hơn thế: “Ta mở cánh cửa cứu chuộc qua khổ nạn và sự chết. Giờ đây, Ta mời gọi con bước qua cánh cửa ấy, cùng với Ta, hiệp nhất với Ta. Để những đau khổ của con được hiệp nhất với đau khổ của Ta, sẽ mang con đến nơi cứu chuộc và giải thoát con khỏi tội.” Như thế, ăn chay hãm mình là để nhớ tới Chúa, chàng rể bị đem đi, để trong tâm tư, được kết hợp sâu xa với Ngài. 

 

Thứ Sáu mùa Chay là những ngày đặc biệt mời gọi chúng ta hiệp nhất nên một cùng với sự hy sinh của Chúa Giê-su. Ăn chay để nhớ tới Ngài. Sự hy sinh của Chúa Giê-su đòi buộc mỗi người chúng ta có lòng vị tha và từ bỏ chính mình. Những hành động nhỏ như nhịn ăn, kiêng khem và các hình thức từ bỏ khác mà chúng ta chọn lựa, từ bỏ những ý riêng của mình để giúp ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, để kết hợp hoàn hảo hơn với Người, và đón nhận ân sủng cứu độ của Chúa. 

 

Phản tỉnh: hãy nhìn lại những hy sinh nhỏ bé mà bạn được mời gọi thực hành trong mùa Chay này, đặc biệt trong các ngày thứ Sáu của mùa Chay. Chọn lựa một việc hy sinh ngày hôm nay, và bạn sẽ khám phá được con đường tốt nhất để bước vào sự kết hiệp thâm sâu với Đấng Cứu Chuộc.

 

“Lạy Chúa, ngày hôm nay, con lựa chọn nên một với Chúa, trong sự đau khổ và cái chết của Ngài. Con dâng lên Chúa những đau khổ cùng tội lỗi của con. Xin tha thứ cho những lỗi tội con đã phạm. Xin đón nhận những đau khổ của con, đặc biệt là những hệ quả của tội do con gây ra, và biến đổi nó bằng những nỗi đau khổ mà Chúa đã chịu, để con có thể chia sẻ niềm vui Phục Sinh vinh thắng. Xin cho những hy sinh nhỏ nhoi và những việc làm từ bỏ chính mình mà con dâng lên hôm nay, có thể trở nên nguồn kết hiệp thâm sâu của con với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài.” 

———–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: 

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/1-week-of-ash-wednesday/

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *