Mến Yêu Hằng Ngày, 05-11-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 05-11-2022

🌷(Lc 16,9-15)🌷

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

 

🌷SUY NIỆM🌷

Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. Người bảo họ: ‘Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.’”

Thiên Chúa hiểu rõ và hằng tỏ tường con tim của ta! Đây là một sự thật mà chúng ta cần ý thức và không ngừng khắc ghi trong lòng. Trong cuộc sống, chúng ta thường có nhiều lầm tưởng về người khác, và cả người khác cũng có những lầm tưởng về ta vậy. Và điều Chúa Giêsu nói với những người Pharisêu ở cuối bài Tin Mừng chính là nói về xu hướng cố tạo ra những hình ảnh sai lạc để người khác lầm tưởng về họ mà chẳng màng đến sự thật bên trong con người của mình, điều mà chỉ Thiên Chúa mới biết.

Còn bạn thì sao? Bạn quan tâm đến ý kiến, đánh giá của người khác hơn, hay sự thật về đời mình trước ánh mắt của Thiên Chúa? Điều gì là quan trọng hơn đối với bạn? Bạn thích chọn điều nào hơn?

Câu trả lời chẳng đến cách dễ dàng, đúng hơn, đó là cả một cuộc đấu tranh, và cuộc đấu tranh về sự lầm tưởng này có thể dẫn đến hai điều. Một mặt, giống như những người Pharisêu kia, chúng ta cố gắng đắp nên chiếc mặt nạ giả dối trước người đời trong khi Thiên Chúa biết sự thật về con người ta, về bộ mặt giả dối mà ta đang cố nhào nặn. Mặt khác, có thể chúng ta sẽ nhận thấy rằng người khác đang có những lầm tưởng về con người của ta, điều có thể làm ta tổn thương nhiều lắm, khiến ta dễ dàng nóng giận và có xu hướng phản ứng cực đoan.

Nhưng cái gì mới là quan trọng, là điều mà ta nên bận tâm? Xin thưa đó là sự thật, và hãy thôi bận tâm về những điều Thiên Chúa chẳng hề bận lòng. Chúng ta chỉ nên quan tâm duy nhất một điều thôi, ấy là thánh ý Thiên Chúa và Ngài nghĩ gì về ta, về đời sống của ta.

 

Phản tỉnh: Bạn hãy nhìn lại xu hướng bận tâm của mình về những suy nghĩ của người khác. Hãy biết rằng Thiên Chúa muốn bạn sống đời mình cách thành thật, chân thành bằng chính con người bạn trong sự thật. Đừng như những người Pharisêu, mê muội trong những lời tán tụng và hình ảnh lầm tưởng của người khác về họ. Thay vào đó, hãy luôn nghĩ ngợi về lối sống trong sự thật, dưới ánh mắt của Thiên Chúa, còn lại, hãy để Ngài lo liệu.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con thấy được điều Chúa muốn nơi con và giúp con chỉ để tâm ánh nhìn của Chúa về con mà thôi. Con biết Ngài yêu con thiết tha, và mong muốn con sống chân thật. Xin cho tình Ngài dẫn đưa con trong mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài. Amen.

—–//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-first-week-in-ordinary-time/

“The Pharisees, who loved money, heard all these things and sneered at him. And [Jesus] said to them, “You justify yourselves in the sight of others, but God knows your hearts; for what is of human esteem is an abomination in the sight of God.”  Luke 16:14-15

“God knows the heart!”  What a great truth to be deeply aware of.  So often in life there are misconceptions we have of others and misconceptions that others have about us.  This passage goes to the heart of this tendency of the Pharisees to create a false image of themselves for others to see and to care little about the inner truth that only God is aware of.

So what is more important to you?  What do you prefer?  Are you more concerned about the opinions of others or the truth of your life in the mind of God?

This struggle can go two ways.  On one hand, like the Pharisees, we can strive to present a false persona of ourselves to others while, at the same time, God is fully aware of the truth and is aware of the false image we are trying to portray.  On the other hand, we may find that others have a false image of who we are, which can cause us much hurt.  When this happens, we can be led into anger towards others and tend to irrationally and excessively defend ourselves.  

But what is important?  What should concern us?  The truth is what matters and we should care little about that which God is not concerned.  We should care only about that which is in the mind of God and what He thinks about us and our lives.  

Reflect, today, upon your tendency to worry about what others think about you.  Know that God wants you to live an honest life by which you present yourself in the truth.  Do not be like the Pharisees who were obsessed with the flattering and false images others had of them.  Worry only about living in the truth and what is in the heart of God and leave the rest to Him.  In the end, that’s all that matters.

Lord, help me to see what is in Your heart and help me to have concern only about how You see me.  I know You love me and I know that You want me to live fully in the truth.  May Your love be the guide of my life in all things.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Câu trả lời …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự lớn mạnh …