Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 07-10-2020 (Lc 1,26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Mẹ Maria chính là người mẹ vĩ đại thực sự, không chỉ vì Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa mà vì Mẹ đã đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng cả một niềm tin siêu nhiên và tấm lòng khiêm cung siêu việt. 

Mẹ Maria đã đáp lời Thiên Chúa như thế nào khi được sứ thần Gabriel truyền tin? Mẹ đã hỏi “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” không phải với thái độ lưỡng lự hay sự hoài nghi, nhưng là với sự kinh ngạc. Mẹ là người lắng nghe tiếng Chúa đích thực. Có lẽ ngay cả sau khi nghe sứ thần giải thích, Mẹ Maria vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ngụ ý của những điều sứ thần truyền. Nhưng Mẹ nhận ra sứ thần được Thiên Chúa sai đến, và với niềm tín thác sâu xa, Mẹ đã chấp nhận thưa “xin vâng” với những điều vượt xa khả năng hiểu biết của Mẹ, và chắc chắn là của bất kì con người nào. 

Lời đáp “Xin vâng” cho thông điệp tuyệt diệu ấy là hình mẫu của đức tin cho những ai tin vào Thiên Chúa. Mẹ được đầy ơn phúc vì đã tin rằng những gì Thiên Chúa phán là sự thật và sẽ được thi hành. Mẹ đã sẵn lòng và hăm hở làm theo ý Chúa, thậm chí điều đó dường như rất khó khăn. 

Bạn hãy nghĩ mà xem, tại sao Thiên Chúa phải sai sứ thần đến truyền tin cho thiếu nữ Maria? Ngài là Thiên Chúa mà còn cần phải thông tri cho một con người bé nhỏ mọn hèn về kế hoạch toàn vẹn của Ngài, hơn nữa đó lại còn là kế hoạch cứu độ họ sao? Câu trả lời hiển nhiên là Ngài không cần, nhưng Ngài đã thực sự làm điều đó! Ngài là một Thiên Chúa Toàn Năng, luôn chảy trào tình yêu thương xót và rất đỗi dịu dàng. Bởi vậy, Ngài ban ơn phúc xuống cho chúng ta, mời gọi chúng ta cộng tác và mong chúng ta sẽ đáp lại với lòng tự nguyện, vâng theo và tin tưởng chân thành.

Khi Thiên Chúa ngỏ lời, Ngài cũng ban cho sự giúp đỡ, sức mạnh và phương tiện để đáp lại. Chúng ta có thể kháng cự lại lời mời gọi đó và đi con đường của chúng ta. Nhưng nếu biết thưa “Xin vâng” như Đức Mẹ, chúng ta sẽ được ân thưởng một cuộc sống dư đầy ơn phúc mai sau trên Thiên Đàng.

—-//—–//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: 

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/dec20.htm

https://livingspace.sacredspace.ie/f0325bg/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *