Mến Yêu Hằng Ngày, 08-06

💗💗💗TÁM MỐI PHÚC💗💗💗

Thứ 2, 8-06-2019 (Mt 5, 1-12)

 

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

 

 

☘️☘️☘️SUY NIỆM☘️☘️☘️

 

Kiếm tìm hạnh phúc là một điều tự nhiên nơi mỗi con người. Tám mối phúc mà Chúa Giêsu nêu lên trong Bài Giảng Trên Núi của Ngài hôm nay là lời đáp lại cho khát khao hạnh phúc tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn trong trái tim mỗi người từ ngàn xưa. Các mối phúc dạy cho chúng ta biết về đích đến mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, như Nước Chúa trị đến (Mt 4, 17), được diện kiến nhan thánh Chúa (Mt 5,8; 1 Ga 1,2), được hưởng niềm hoan hỷ của Chúa (Mt 25, 21-23) và được an nghỉ trong Ngài (Dt 4, 7-11). Các mối phúc cũng đặt chúng ta trước những lựa chọn có tính quyết định về cuộc sống mà chúng ta đang theo đuổi trên đời, và cả cách chúng ta sử dụng những “nén bạc” Chúa trao.

 

Tám Mối Phúc Thật mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta là sự trái ngược với sự hiểu biết và quan niệm của trần gian về hạnh phúc và niềm vui. Làm sao mà một người lại có thể tìm thấy hạnh phúc nơi nghèo khó, đói khát, sầu khổ và bách hại được chứ? Tuy nhiên, dưới ánh sáng Tin Mừng, điều có vẻ như nghịch lý lại trở nên chẳng có gì là ngược ngạo.

 

Một tâm hồn nghèo khó thì lòng không bị điều gì vướng bận chiếm đóng, nhờ đó mà có nhiều chỗ để Thiên Chúa ngự vào, và lòng sẽ mừng vui hoan hỷ vì đã được “sở hữu” kho tàng to lớn nhất là Thiên Chúa rồi. Một tâm hồn đói khát sẽ không ngừng tìm kiếm nguồn dưỡng nuôi và no thỏa vĩnh cửu nơi Lời Chúa và Thần Khí của Ngài. Một tâm hồn sầu khổ đau đớn trước tội lỗi mình sẽ dẫn đưa người ấy đến với niềm vui được Thiên Chúa giải thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi và dằn vặt tinh thần.

 

Như Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ khi xưa: “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19-20) Bởi vậy, sống theo những giá trị Tin Mừng là sống những điều ngược với giá trị thế gian. Và cũng vì thế, nếu chúng ta bị thế gian thù ghét hay bách hại, chúng ta có thể hoan hỷ vui mừng vì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta không thuộc về thế gian, nhưng về Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ rằng: niềm hoan hỉ trên nước thiên đàng sẽ bù đắp cho những trắc trở và khốn khổ mà các ngài phải chịu nơi trần thế. Do vậy, chúng ta có thể đoan chắc và vững lòng hy vọng vào lời hứa một hạnh phúc vĩnh hằng mai sau mà kiên tâm bền chí làm “người điên” trong mắt thế gian, và “hãnh diện được ở trong ‘nhà thương Biên Hòa’ của Chúa” (Đường Hy Vọng, ĐHY. Phanxicô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận).

 

Lạy Chúa, xin cho con ngày càng khao khát Ngài. Xin chỉ cho con con đường dẫn tới bình yên và hạnh phúc đích thực. Xin cho con hằng luôn ước ao Ngài trên tất cả mọi sự và tìm thấy niềm vui trọn vẹn theo ý định của Ngài. Amen.

 

—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/matt5v1.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Chúa Giêsu trong vòng dư luận

Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *