Mến Yêu Hàng Ngày, 08-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 08-08-2020 (Mt 17,14-20)

Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được

SUY NIỆM

“Có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” (Mt 17, 14-16)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, điều tốt lành đầu tiên chúng ta có thể thấy được đó là lòng yêu thương con của người đàn ông. Với một đứa con “bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước”, hẳn ông đã rất vất vả và khổ sở, cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu theo lẽ thường, người cha có lẽ đã dễ dàng nản lòng mà từ bỏ một đứa con như thế. Nhưng người đàn ông trong bài Tin Mừng hôm nay chẳng những không bỏ rơi con mình mà lại còn tiếp tục tìm kiếm danh y khắp nơi để chạy chữa cho con mình. Và tình thương của ông dành cho con mình lớn đến nỗi ông không hề mất hy vọng dầu cho các môn đệ, những người đã từng làm nhiều phép lạ, cũng không thể chữa khỏi cho con ông. Chính tình thương ấy đã thôi thúc ông tiếp tục tìm đến với Chúa Giêsu trong thái độ thành khẩn hạ mình cùng ngập tràn tin tưởng – quỳ gối và xin Ngài thương xót. Ta không hề bắt gặp một tia thất vọng hay nét chán nản nào nơi hành động và lời cầu xin của ông, nhưng luôn là thương yêu và khát khao hy vọng dẫu cho có bao nhiêu khốn khổ, bao nhiêu thất bại.

Đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy một sự thật đơn giản rằng: chúng ta phải cầu nguyện cho nhaunhiều hơn, đặc biệt là cho những người gần gũi với chúng ta nhất và đang cần đến chúng ta nhất. Không có ai lại không có niềm hy vọng. Tất cả đều có thể xảy ra nhờ lời cầu nguyện và đức tin.

Phản tỉnh: Có ai đó trong cuộc đời mà bạn đã từ bỏ vì chán nản và thất vọng không? Nếu bạn đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ, nhưng người ấy vẫn tiếp tục quay lưng không muốn quay trở lại đường ngay nẻo chính, thì khi ấy, bạn được mời gọi hãy cầu nguyện cho người ấy, không phải chỉ theo cách ngắn gọn qua loa thông thường, nhưng là lời cầu nguyện sốt sắng và ngập tràn tin tưởng. Hãy luôn biết rằng, Chúa Giêsu là câu trả lời cho tất cả mọi sự và Ngài có thể làm mọi điều. Hôm nay, ngày mai và mọi ngày, bạn hãy dâng người ấy cho lòng thương xót của Chúa. Đừng bỏ cuộc, nhưng hãy luôn hy vọng rằng Chúa sẽ chữa lành và biến đổi cuộc sống của họ.

——//——//——–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/week-eighteen/

A man came up to Jesus, knelt down before him, and said, “Lord, have pity on my son, who is a lunatic and suffers severely; often he falls into fire, and often into water. I brought him to your disciples, but they could not cure him.”  Matthew 17:14-16

OK, so perhaps this prayer is similar to the prayer of many parents.  Many young people may “fall into fire” or “into water” in the sense of falling into trouble and sin.  And many parents end up on their knees begging God for help.

This is a good prayer and it’s an honest one.  Though we do not commonly use the word “lunatic” today except as a derogatory comment, this word should be understood in this passage as the man acknowledging that his son is suffering from some form of psychological and spiritual illness.  In fact, the passage goes on to reveal that Jesus cast a demon out of him.  This demonic spiritual oppression also caused serious psychological issues. 

The first good news about this passage is that the father cared and did not give up on his son.  Perhaps it would have been easy for the father to simply disown his son out of anger, hurt or frustration.  It would have been easy for him to treat his son as someone who was no good and not worth his continued attention.  But that’s not what happened. 

The man not only came to Jesus, he also knelt down before Jesus begging for “pity.”  Pity is another word for mercy and compassion.  He knew there was hope for his son and that the hope resided in the mercy and compassion of Jesus.

This passage reveals to us the simple truth that we must pray for one another.  We must pray, especially, for those who are closest to us and in the greatest need.  No one is beyond hope.  All is possible through prayer and faith.

Reflect, today, upon whether there is someone in your life you have started to give up on.  Perhaps you’ve tried everything and the person continues to turn away from the path toward God.  In that case, you can be certain that your calling is to pray for that person.  You are called to pray not just in a casual and quick way; rather, you are called to deep and faith-filled prayer for them.  Know that Jesus is the answer to all things and can do all things.  Surrender that person to the mercy of God today, tomorrow and every day.  Do not give up, but retain hope that God can bring healing and transformation of life.

Lord, please have pity on me, my family and all those in need.  I especially pray for (_____) today.  Bring healing, holiness and transformation of life.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *