Mến Yêu Hằng Ngày, 08-12-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY 

Thứ 4, 08-12-2021

🌷 (Lc 1,26-38)🌷

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

🌷SUY NIỆM🌷

 

Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của Ngài: “Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29b) Mẹ Maria đã được chúc phúc biết bao, vì Mẹ đã tin những điều Mẹ không thấy. Và Mẹ “có phúc lạ hơn mọi người nữ” bởi Mẹ đã dám thưa tiếng “xin vâng” trước kế hoạch của Thiên Chúa và hoàn toàn quy phục thánh ý Ngài trong suốt cuộc đời của Mẹ, dù là trong hành động hay lối suy nghĩ, dù là giữa khổ sầu hay lúc sướng vui.

 

Ngày nay, có thể một số người trong chúng ta sẽ so đo rằng: “Mẹ Maria được sứ thần cho biết kế hoạch của Thiên Chúa nên Mẹ mới có thể thưa xin vâng như thế. Còn tôi, chẳng ai nói rõ ràng cho tôi biết kế hoạch của Thiên Chúa là gì, thì làm sao tôi có thể thưa xin vâng được?!” Tuy thế, bạn ơi, dù mỗi người chúng ta không được sứ thần truyền tin cách trực tiếp, nhưng chúng ta còn được hơn thế nữa, bởi chúng ta được chính Thiên Chúa ngỏ lời. “Làm thế nào mà điều ấy có thể xảy ra được?” hẳn nhiều người sẽ thắc mắc như thế. Thật vậy, bạn biết không, Thiên Chúa đã sai chính Con Một của Người, là Chúa Giêsu Ki-tô đến với chúng ta, để loan báo cho chúng ta biết về tình yêu thương và kế hoạch tốt đẹp của Người dành cho từng người chúng ta. Người đã ngỏ lời cách trực tiếp với chúng ta qua Lời Chúa và qua những biến cố hằng ngày, chỉ là chúng ta vẫn lựa chọn thờ ơ, giả vờ không biết hoặc chạy trốn tiếng gọi của Người mà thôi.

 

Chúng ta cũng đừng bao giờ cho rằng Mẹ Maria có thể cất lên lời thưa xin vâng bởi Mẹ được “đầy ân sủng” hay vì Mẹ được chọn làm “mẹ Thiên Chúa”. Khi được mời gọi, Mẹ Maria cũng chỉ là một con người yếu đuối hữu hạn như ta, thậm chí mới chỉ là một thiếu nữ chưa đủ trưởng thành trong một xã hội đầy định kiến khắt khe. Thử hỏi, liệu Mẹ Maria có được ưu ái nào hơn ta trong việc nói lên lời thưa xin vâng trước kế hoạch của Thiên Chúa khi ấy không? Không! Tất cả những đặc ân của Mẹ, dù là ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, ơn làm Mẹ Thiên Chúa, hay ơn hồn xác lên trời, đều được ban cho Mẹ sau khi Mẹ đã vâng phục thánh ý Chúa cách trọn hảo.

 

Vậy điều gì đã giúp Mẹ Maria, khi mới chỉ là một thiếu nữ bé nhỏ, dám cất lời thưa xin vâng một cách phi thường như thế? Đó chính là đức tin. Vì tin nên Mẹ luôn cố gắng sống “đẹp lòng Thiên Chúa”, có “Đức Chúa ở cùng”. Và cũng vì tin nên Mẹ mới có thể phó thác và vâng phục cách tuyệt đối mà chẳng mảy may hoài nghi, bất kể đó là điều phi lý, vô thường đến thế nào đi chăng nữa.

 

Thiên Chúa không bao giờ giao cho chúng ta một nhiệm vụ bất khả thi, có chăng chỉ là bất khả thi dưới cái nhìn và sức lực con người mà thôi. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Mẹ Maria đã tin vào lời ấy, và Mẹ đã khiến cho điều không thể thành có thể, nhờ sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa. 

 

Hôm nay, chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện để được nghe rõ hơn tiếng Chúa ngỏ lời về kế hoạch Người dành riêng cho mỗi người chúng ta. Đó có thể là lời xin vâng trước một căn bệnh hiểm nghèo hay một nỗi đau tan nát tâm can. Đó cũng có thể là lời xin vâng để bỏ đi một thói quen tội lỗi, rời xa một môi trường tiện nghi, hoặc đánh đổi một công việc lắm tiền. Xin Mẹ Maria luôn cầu bầu và đồng hành cùng chúng ta từng giây từng phút trong đời, để những chuỗi ngày đời ta là tiếng xin vâng liên lỉ mãi không thôi.

 

—–//——//——

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *