Mến Yêu Hàng Ngày, 10-06

👝KIỆN TOÀN LỀ LUẬT👝

☘️☘️☘️Thứ 4, 10-06-2019 (Mt 5, 17-19)☘️☘️☘️

 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

 

😍SUY NIỆM😍

                                                                                      

Đối với người dân Israel, “Lề Luật” có thể là nói đến mười điều răn hoặc là năm Sách của Môsê, được gọi là Ngũ kinh hay Torah, giải thích các điều răn và sắc lệnh của Thiên Chúa cho dân Ngài. “Lề Luật” cũng có thể là đề cập đến toàn bộ giáo huấn hay lối sống mà Thiên Chúa ban cho dân qua các lệnh truyền, và được các kinh sư giảng dạy lại cho dân. Không cần phải nói, các kinh sư đã tự ý thêm thắt nhiều điều hơn là ý định của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu thường lên án luật pháp của các kinh sư vì nó đặt lên con người những gánh nặng mà Thiên Chúa không hề mong muốn.

 

Luật tối thượng của Thiên Chúa, như đã được kiện toàn trong Chúa Giêsu Kitô, chính là tình yêu. “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Và “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Chính tình yêu này đã kiện toàn luật Chúa.

 

Tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên: “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời!” (Tv 119, 1) Bởi vậy, Luật chính là để bảo vệ chứ không phải xích xiềng đè nặng, và chúng ta được tự do hạnh phúc bởi SỐNG các điều luật chứ không phải GIỮ các điều luật trên câu chữ.

 

Nếu chúng ta nhìn vào đoạn bản văn Tin Mừng hôm nay, dưới ánh sáng hoàn hảo của luật tình yêu, chúng ta có thể nghe Chúa Giêsu nói rằng dù là điều răn nhỏ nhất cũng là quan trọng. Thực ra, các điều nhỏ ấy lại làm cho tình yêu phát triển theo cấp số nhân. Khi chúng ta chú ý đến những điều nhỏ nhất trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, thì luật Thiên Chúa được toàn thiện ở mức cao nhất.

 

Hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về những người mà Chúa đã đặt vào cuộc đời này để chúng ta yêu thương. Bạn có để ý đến từng hành động yêu thương và bác ái nhỏ nhất không? Bạn có thường xuyên tìm kiếm cơ hội để nói một lời động viên hay một câu khích lệ không? Bạn có nỗ lực, cho dù là những điều nhỏ nhất, để họ thấy rằng bạn luôn ở bên, săn sóc và quan tâm họ không? Tình yêu nằm trong những điều nhỏ nhặt, và những điều nhỏ nhặt ấy hoàn thiện lề luật của Chúa và làm rạng rỡ danh Người.

 

Lạy Chúa, xin giúp con chú ý đến tất cả những điều lớn nhỏ mà con được mời gọi để yêu Ngài và anh chị em con. Đặc biệt, xin Chúa giúp con tìm kiếm những cơ hội nhỏ nhất để thể hiện tình yêu và qua đó, thực thi đúng luật Chúa đã dạy. Amen.

 

—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jun12.htm

 

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *