Mến Yêu Hằng Ngày, 11-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 11-08-2020 (Mt 18,1-5.10.12-14)

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.  “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

SUY NIỆM

Làm sao để chúng ta trở nên giống như con trẻ? Vậy đâu là khái niệm của việc nên như trẻ nhỏ ? Có một vài từ đồng nghĩa có thể áp dụng cho khái niệm của Chúa Giê-su về việc trở nên giống trẻ nhỏ là: tin tưởng, được che chở, đơn sơ, vô tư, tràn đầy sự thích thú, không quan trọng vẻ bề ngoài và trong sạch. Chúng ta hãy xem xét một số phẩm tính này liên quan đến mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân.

Tin tưởng: Con trẻ luôn tin tưởng cha mẹ mà không bao giờ hoài nghi. Đôi khi chúng không muốn vâng lời, nhưng có rất ít lí do để chúng không tin rằng cha mẹ sẽ chu cấp và chăm sóc chúng. Với trẻ con, cơm ăn áo mặc không phải là mối bận tâm của chúng, nếu chúng được ở gần với cha mẹ. Sự tin tưởng này giúp chúng loại bỏ được những nỗi lo lắng hay sợ hãi.

Vô tư: Trẻ em thường tự do là chính mình. Chúng không quá bận tâm đến việc trông mình ngớ ngẩn hoặc xấu hổ với người khác. Chúng thường vô tư và tự do là chính mình mà không lo lắng về ý kiến của người khác.

Trong sạch: Trẻ em chưa hề hoài nghi hay ngờ vực điều gì. Chúng không nhìn vào người khác và cho rằng họ thật tồi tệ. Thay vào đó, chúng sẽ nhận thấy rằng họ là những người tốt.

Tràn đầy thích thú: Trẻ em thường bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ. Chúng nhìn thấy một cái hồ, hay một ngọn núi, hoặc một món đồ chơi mới thì chúng tỏ ra ngạc nhiên và hân hoan trước những điều mới mẻ đó. 

Tất cả những phẩm chất này có thể dễ dàng được áp dụng cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta phải tin cậy Chúa để Ngài chăm sóc chúng ta trong tất cả mọi sự. Chúng ta cần vươn lên để có được sự vô tư và tự do, đấu tranh để thể hiện tình yêu của mà không sợ hãi, không lo lắng nếu điều đó được đón nhận hay bị từ chối. Chúng ta phải vươn lên để sống trong sạch theo lối nhìn của Chúa nhìn về anh chị em mình, chứ không phải là lối nhìn có thành kiến và thiên vị, hoặc nhìn chiếm đoạt và bị dục tình chi phối. Chúng ta cần vươn lên liên lỉ để kính sợ Chúa và thương yêu anh chị em mình. 

Hôm nay, mời bạn hãy suy ngẫm, những phẩm chất nào bạn thấy mình còn thiếu. Chúa muốn bạn trở nên trẻ nhỏ hơn như thế nào để bạn có thể trở nên thực sự vĩ đại trong Nước Trời?

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên như trẻ nhỏ. Xin giúp con tìm thấy niềm kiêu hãnh thực sự trong đơn sơ khiêm tốn. Trên hết, con có thể tin tưởng tuyệt đối vào Ngài trong mọi sự. Chúa ơi, con tín thác nơi Ngài.

—//—-//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/nineteenth-week-in-ordinary-time/

“Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the Kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the Kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me.”  Matthew 18:3-5

How do we become like children?  What is the definition of being childlike?  Here are a few synonyms that most likely apply to Jesus’ definition of becoming like children:  trusting, dependent, natural, spontaneous, awe-inspired, without airs, and innocent.  Perhaps some of these, or all of them, would qualify for what Jesus is talking about.  Let’s look at a few of these qualities in regard to our relationship with God and others.

Trusting: Children trust their parents without question.  They may not always want to obey, but there is very little reason for children to lack trust that a parent will provide and care for them.  Food and clothing are presumed and not even considered as a concern.  If they are in a large city, or shopping mall, there is safety found in being close to a parent.  This trust helps eliminate fear and worry.

Natural: Children are often free to be who they are.  They are not overly concerned about looking silly or being embarrassed.  They will often naturally and spontaneously be who they are and not worry about the opinions of others.

Innocent: Children are not yet skewed or cynical.  They do not look at others and presume the worst.  Rather, they will often see others as good.

Awe-inspired:  Children are often fascinated by new things.  They see a lake, or mountain, or a new toy and are amazed at this first encounter.  

All of these qualities can easily be applied to our relationship with God.  We must trust God to care for us in all things.  We must strive to be natural and free, expressing our love without fear, not worrying if it will be accepted or rejected.  We must strive to be innocent in the way we see others not giving into prejudice and bias.  We must strive to be continually in awe of God and of all the new things He does in our lives.  

Reflect, today, upon any of these qualities in which you find yourself most lacking.  How does God want you to become more childlike?  How does He want you to become like children so that you can become truly great in the Kingdom of Heaven?

Lord, help me to become childlike.  Help me to find true greatness in the humility and simplicity of a child.  Most of all, may I have absolute trust in You in all things.  Jesus, I do trust in You.

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 29-03-2023 (Ga 8, 31-42) Vậy, Đức Giê-su nói …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Chúa ơi, con xin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *