Mến Yêu Hằng Ngày, 14-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 14-07-2020 (Mt 11,20-24)

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối :

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

SUY NIỆM

Nếu Chúa Giê-su ghé thăm cộng đoàn của chúng ta ngày nay, Ngài sẽ nói gì? Ngài sẽ cảnh báo như đối với Kho-ra-din và Bết-sai-da? Và bạn sẽ phản ứng ra sao?

Bất cứ nơi nào Chúa Giê-su đi qua, Ngài đều để lại những phép lạ để mọi người nhận thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho họ lớn đến chừng nào. Chính Kho-ra-din và Bết-xai-đa đã được ơn đón rước Chúa đến. Họ đã được nghe Lời Ngài rao giảng và đón nhận những phép lạ xuống trên từng người. Thế nhưng Chúa Giê-su lại buồn rầu về thế hệ này. Từ “khốn” đã nói lên tất cả, được hiểu như “than ôi”. Diễn tả sự đau đớn xót thương đến cùng cực và cả khiển trách. Tại sao Chúa Giê-su lại khiển trách và đe dọa một cách nghiêm khắc như vậy? 

Người dân ở những thành này rất có thể đã đáp trả lại bằng sự thờ ơ. Việc chai lì, không làm gì để biến đổi là lý do Chúa Giê-su đã lên án họ. Sự hoán cải đòi hỏi sự thay đổi từ sâu trong con tim và hành vi. Lời Chúa giúp duy trì sự sống và giải thoát linh hồn cũng như thể xác khỏi ác thần. Chúa Giê-su khiển trách tội lỗi và những thứ cản trở ta trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Trong tình yêu, Ngài kêu gọi chúng ta đi trên con đường của chân lý và tự do, ân sủng và bác ái, công bằng và thánh thiện. Ta có đón nhận lời mời gọi này với lòng tin và vâng phục, hay bằng sự thờ ơ và nghi ngờ?

Điều quan trọng, là những gì trong Tin Mừng cũng là những điều Chúa Giê-su muốn gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Nếu nhiều người ngoại đạo được đón nhận tất cả như chúng ta, những người Ki-tô hữu, thì rất có thể họ đã làm tốt hơn những điều mà Ki-tô hữu đang làm hiện nay. Ta đang đón nhận Lời Chúa ở mức độ nào? Ta đã cố hiểu được bao nhiêu? Và cố gắng áp dụng được bao nhiêu trong đời sống? Ta hãy tự hỏi mình có thực sự là một người theo chân Chúa, trên con đường mà Ngài muốn ta theo? 

Lạy Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng từ bi, xin soi sáng trái tim tăm tối của chúng con và ban cho chúng con một đức tin thực thụ, một hy vọng kiên cường và một tình yêu tròn đầy. Xin giúp chúng con nhận thức được sự thiêng liêng và thánh ý nơi Ngài. Để chúng con làm tất cả nhằm tôn vinh tình yêu của Ngài. Nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

——//—-//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://livingspace.sacredspace.ie/o2153g/

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/matt1120.htm

If Jesus were to visit your community today, what would he say? Would he issue a warning like the one he gave to Chorazin and Bethsaida?  And how would you respond? 

Wherever Jesus went he did mighty works to show the people how much God had for them.  Chorazin and Bethsaida had been blessed with the visitation of God.  They heard the good news and experienced the wonderful works which Jesus did for them. Why was Jesus upset with these communities?  The word woe is also translated as alas.  It is as much as an expression of sorrowful pity as it is of anger.  Why does Jesus lament and issue a stern warning?  The people who heard the gospel here very likely responded with indifference.  Jesus upbraids them for doing nothing!  Repentance demands change — a change of heart and way of life.  God’s word is life-giving and it saves us from destruction — the destruction of soul as well as body.  Jesus’ anger is directed toward sin and everything which hinders us from doing the will of God.  In love he calls us to walk in his way of truth and freedom, grace and loving-kindness, justice and holiness.  Do you receive his word with faith and obedience or with doubt and indifference?

It is important for us to realise that, in today’s Gospel, Jesus is primarily speaking to us today.  If many non-Christians had been given the opportunities that we have received through our membership of the Christian community, they could very well be living much more generously than we do.  To what extent are we listening to God’s word?  How much of it do we try to understand?  And how much of it is reflected in our lifestyle?  Are we clearly and obviously followers of Christ and his Way?

“Most High and glorious God, enlighten the darkness of our hearts and give us a true faith, a certain hope and a perfect love.  Give us a sense of the divine and knowledge of yourself, so that we may do everything in fulfilment of your holy will; through Jesus Christ our Lord.” (Prayer of Francis of Assisi, 1182-1226)

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Nhìn quả thì …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *