Mến Yêu Hằng Ngày, 14-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 14-12-2022

(Lc 7,19-23)

Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

SUY NIỆM

Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng.”

Đây là câu trả lời của Đức Giêsu cho câu hỏi của ông Gioan “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là hcungs tôi còn phải đợi ai khác?” Và dường như câu trả lời của Ngài chẳng mấy ăn nhập với câu hỏi của họ. Tuy nhiên, một người thông thạo và thường xuyên nghiền ngẫm Kinh Thánh sẽ hiểu ý trong câu trả lời của Ngài. Thay vì trả lời “phải”, Đức Giêsu đã dẫn cho họ thấy những dấu chỉ của Đấng Mêsia nơi Ngài, như được báo trước bởi tiên tri Isaia rằng: “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.” (Is 35,5-6) Như thế, Ngài đang nói với họ rằng: “Phải, Ta chính là Đấng phải đến!” bởi vì tất cả những điều này đang diễn ra ngay trước mắt họ.

Qua đây, chúng ta cần lưu ý đến những dấu chỉ về sự hiện diện của Đấng Mêsia để rút ra bài học cho chính mình. Đấng Cứu Thế không đến như một kẻ nắm quyền chính trị, hoặc biểu lộ uy lực bằng cách tiêu diệt kẻ thù, hay cai trị bằng các chính sách độc tài nào đó. Ngược lại, Ngài đến để chữa lành kẻ đau ốm, tật nguyền, cứu vớt người tội lỗi, sa cơ, hàn gắn các vết thương lòng, nối lại mối tương giữa quan cá nhân, xã hội và với Thiên Chúa.

Trong thời gian chuẩn bị mừng sinh nhật của “Đấng Phải Đến” này, chúng ta hãy suy ngẫm về những gì Chúa Giêsu đã làm cho những người mù, kẻ què, người cùi, kẻ điếc, người chết và kẻ nghèo hèn. Ngài đã giải thoát họ khỏi những tật nguyền thể lý, và chắc chắn là cả những tật nguyền thiêng liêng. 

Ngày nay Ngài vẫn khao khát được làm điều đó cho tất cả chúng ta, những con người có thể không bị khiếm khuyết về thể lý, nhưng khuyết tật trong linh hồn. Khuyết tật đó có thể là một thói quen xấu, một tội quen, hay một đam mê không lành mạnh nào đó. Đó cũng có thể là một tổn thương mà ta khó lòng tha thứ, một nỗi đau khó nguôi ngoai, hay thậm chí là sự lười nhác, ích kỷ… Bất kể là tật bệnh gì, chúng ta hãy mở lòng để Chúa Giêsu, “Đấng Phải Đến” bước vào và chữa lành linh hồn ta, để ta cũng có thể chân chính tự mình cảm nghiệm niềm vui của “mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.

——//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/a1034g/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Việc thực hành …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy yêu thương …