Mến Yêu Hàng Ngày, 15-07


MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 15-07-2020 (Mt 11, 25-27)

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

SUY NIỆM

Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu vui mừng dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng vì Chúa Cha đã mặc khải sự khôn ngoan của Ngài và ban ơn hiểu biết cho những con người đơn sơ bé mọn. Chúa Giê-su nói, Chúa Cha đã “giấu kín những điều này khỏi những người khôn ngoan thông thái”. Điều này đặt ra cho chúng ta một vấn đề, nên “khôn ngoan thông thái ” hay chỉ nên là những người “bé mọn”?  

Rõ ràng câu trả lời của Chúa Giê su là mời gọi mỗi người chúng ta trở thành những con người nhỏ bé, nhưng lại gây ra một sự khó hiểu và cũng thật kì lạ nếu nói rằng chúng ta không nên “khôn ngoan, thông thái“. Vậy đâu là ý nghĩa thật sự mà Chúa muốn nói với chúng ta?

Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nên như trẻ nhỏ, đơn sơ, khiêm nhường. Đó là một con người ý thức sự nghèo hèn của mình và luôn sẵn sàng lắng nghe, học hỏi. Sẽ thật tốt nếu chúng ta nhìn cuộc sống theo những cách đơn giản nhất và bám sát những điều cơ bản hằng ngày như cách một đứa trẻ nhìn thế giới xung quanh nó. Chắc chắn rằng, việc phát triển trí tuệ và kiến thức từ lời của Thiên Chúa là điều hết sức khôn ngoan. Nhưng để có được sự khôn ngoan và kiến thức thực sự luôn đòi hỏi chúng ta phải trở nên đơn sơ, tinh tuyền, duy trì những điều tốt đẹp vốn có và biết chấp nhận đúng, sai. Cuộc sống không cần phải quá phức tạp như chúng ta nghĩ, nó cần phải trở nên đặc biệt đơn giản.

Phản tỉnh: hãy suy ngẫm xem bạn có sẵn sàng và bằng lòng hướng về Thiên Chúa để được biết những câu trả lời của Ngài cho những câu hỏi rắc rối nhất trong cuộc sống của bạn không. Hãy suy ngẫm về việc bạn sẵn lòng với Chúa như thế nào trong đức tin và hy vọng, khi biết rằng Chúa có tất cả các câu trả lời cho cuộc sống của bạn.

Lạy Chúa, một lần nữa con lại hướng về Chúa trong sự tin tưởng. Xin giúp con nhận ra rằng tất cả sự khôn ngoan đến từ Ngài chứ không phải bản thân con. Xin giúp con luôn hướng về Ngài như một đứa trẻ và xin cho cuộc sống của con trở nên đơn giản như Ngài mong muốn. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài. Amen

—-//—-//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Giá trị của …

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *