Mến Yêu Hằng Ngày, 16-09

 

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️

⏰Thứ 4, 16-09-2020 ⏰

📖(Lc 7,31-35)📖

 

 

“Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’

“Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

 

SUY NIỆM

Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã thốt lên rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai?” (Lc 7,31) khi Ngài thấy mình đang sống giữa những con người có thái độ cố chấp, lãnh đạm và tìm mọi lý lẽ để khước từ Ngài. Ngài chẳng ngại khi dùng hình ảnh những đứa trẻ ngồi ngoài chợ để ám chỉ thế hệ dân chúng thời đó. Hình ảnh lũ trẻ ngoài chợ này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh những trẻ nhỏ thuộc về Nước Trời (Mt 18,1-5). Những trẻ nhỏ thuộc về Nước Trời có tâm hồn đơn sơ rộng mở, biết đón nhận Lời Chúa, để cho Lời Chúa thu hút và biến đổi mình. Còn những đứa trẻ ngoài chợ kia chỉ thích ngồi kháo nhau và chỉ trích nhau, bởi con tim và tâm trí của chúng thật cứng cỏi, chai lỳ. Đó là hình ảnh của thế hệ thời Chúa Giê-su. Họ không bao giờ thấy được những điều tốt lành nơi người khác, dù là nơi thánh Gio-an Tẩy Giả hay nơi chính Chúa Giê-su. Họ chỉ lấy cái tôi ích kỷ, hẹp hòi của mình để đo lường mọi sự và đóng lòng trước mọi lời mời gọi đổi mới.

Chúa Giê-su đã mạnh mẽ lên án tội cứng đầu cứng cổ này. Tội này làm cho họ không nghe lời Thiên Chúa và không thay đổi lối sống xa lạc của mình. Truyền thống gọi tội này là tội phạm đến Chúa Thánh Thần.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe Lời Thiên Chúa và đáp trả lời mời gọi của Ngài một cách quảng đại, hào hiệp xin vâng với trọn cả tấm lòng. Sứ điệp này như một lời mời gọi bạn tập trung chú ý hoàn toàn vào Thiên Chúa và lắng nghe ‘bản nhạc’ Chúa dành cho bạn. Chúa Giê-su lên án mạnh mẽ những ai không lắng nghe Lời Ngài. Chúng ta đừng để mình lọt vào danh sách này.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một tâm hồn thiện chí, và can đảm để thực thi tiếng Chúa mời gọi con, cùng dấn thân đi trên đường lối của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen.

 

—-//—-//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-fourth-week-in-ordinary-time/

 

 

Jesus said to the crowds: “To what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another, ‘We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not weep.’”  Luke 7:31-32

So what does this story tell us?  First of all, the story means that children are ignoring the “songs” of each other.  Some children sing a song of sorrow and that song is rejected by others.  Some sang joyful songs for dancing, and others did not enter into the dance.  In other words, the appropriate response was not given to the offer of their music.

This is a clear reference to the fact that so many of the prophets who came before Jesus “sang songs” (meaning preached) inviting people to have sorrow for sin as well as to rejoice in the truth.  But despite the fact that the prophets poured out their hearts, so many people ignored them.

Jesus gives a strong condemnation of the people of that time for their refusal to listen to the words of the prophets.  He goes on to point out that many called John the Baptist one who was “possessed” and they called Jesus a “glutton and drunkard.”  The condemnation of the people by Jesus especially focuses upon one particular sin: Obstinacy.  This stubborn refusal to listen to the voice of God and change is a grave sin.  In fact, it is traditionally referred to as one of the sins against the Holy Spirit.  Do not let yourself become guilty of this sin.  Do not be obstinate and refuse to listen to the voice of God.

The positive message of this Gospel is that when God speaks to us we must listen!  Do you?  Do you listen attentively and respond wholeheartedly?  You should read it as an invitation to turn your full attention to God and listen to the beautiful “music” He sends forth.

Reflect, today, upon your willingness to listen.  Jesus strongly condemned those who did not listen and refused to hear Him.  Do not be counted among their number.

Lord, may I listen, hear, understand and respond to Your sacred voice.  May it be the refreshment and nourishment of my soul.  Jesus, I trust in You.

 

 

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *