Mến Yêu Hằng Ngày, 16-11-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰

⏰Thứ 3, 16-11-2021⏰

🌻(Lc 19,1-10)🌻

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

🌷SUY NIỆM🌷

“Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” (Lc 19,5b)

Ông Da-kêu vui mừng khôn xiết khi đón nhận được lời mời gọi từ Chúa Giê-su. Qua đó, cho ta thấy ba điều được lưu tâm trong cuộc gặp gỡ này. 

Điều đầu tiên, Da-kêu bị dân làng cho là một tội nhân. Ông là một người thu thuế và vì lẽ đó mà ông không được sự tôn trọng từ những người Do Thái khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến Da-kêu và làm cho ông bị cám dỗ thấy mình không xứng đáng với lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đến trần gian hoàn toàn vì người có tội. Do đó, sự thật được tỏ lộ, Da-kêu là “ứng viên” xứng đáng của lòng thương xót và trắc ẩn của Chúa Giêsu. 

Điều tiếp theo, khi Da-kêu chứng kiến việc Chúa Giêsu chủ động đến với ông, và giữa đám đông, Ngài đã chọn nhà ông để đến và ở lại dùng bữa, ông rất đỗi vui mừng! Đó cũng là điều đúng với chúng ta. Chính Chúa Giêsu chọn chúng ta và Ngài muốn ở cùng chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình nhìn thấy Chúa, thì niềm vui hân hoan sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên. Bạn có vui và hân hoan với việc nhận ra ơn huệ này không? 

Điều cuối cùng, kết quả của lòng Chúa xót thương là Da-kêu đổi đời. Ông trao một nửa tài sản của ông cho người nghèo và đền gấp bốn lần với bất kỳ ai mà ông đã chiếm đoạt trước đây. Đây là một dấu hiệu cho thấy Da-kêu bắt đầu khám phá sự giàu có thực sự. Ông lập tức đền trả ngay cho người khác lòng tốt và sự yêu thương mà Chúa Giêsu đã trao ban cho ông. 

Hôm nay, mời bạn suy nghĩ về Da-kêu và nhận ra bạn trong chính con người ông. Bạn cũng là một tội nhân, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa còn mạnh hơn bất kỳ tội lỗi nào. Hãy để cho tình yêu tha thứ và đón nhận của Chúa phủ lấp mọi tội lỗi và mặc cảm tội lỗi nơi bạn. Và hãy để cho quà tặng là lòng thương xót Chúa dành cho bạn cũng sinh hoa quả là lòng thương xót mà bạn dành cho tha nhân. 

Lạy Chúa, với tội lỗi của con, con hướng về Chúa và nài xin lòng thương xót của Ngài. Tạ ơn Chúa vì luôn tỏ lộ lòng thương xót của Ngài trên đời con. Xin cho con nhận được lòng thương xót đó với niềm vui hân hoan và biết trao ban lòng thương xót của Ngài cho tha nhân. Chúa ơi, con tin tưởng nơi Ngài.

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-third-week-in-ordinary-time/

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *