Mến Yêu Hằng Ngày, 19-02-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰

⏰Thứ 7, ngày 19-02-2022⏰

🌷(Mc 9, 2-13)🌷

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.”

🌷SUY NIỆM🌷

Bản văn trên mô tả biến cố Chúa Hiển Dung. Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi lên một ngọn núi cao cùng với Đức Giê-su. Đức Giê-su đột nhiên biến đổi chân dung với y phục rực rỡ trắng tinh trước mặt họ và đàm đạo với Mô-sê và Ê-li-a. 

Ba môn đệ chứng kiến sự kiện kì diệu lạ lùng này trở nên choáng ngợp và thích thú đến nỗi Phê-rô đã thốt lên những lời đầy bộc phát và ngây ngô. Kinh Thánh viết lại rằng: “Ông không biết phải nói gì.”, thế nhưng ông vẫn mạnh dạn đề nghị rằng các ông sẽ dựng ba cái lều, một cho Đức Giê-su, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a. Dĩ nhiên Đức Giê-su không đáp lại thỉnh cầu này bởi Người biết Phê-rô quá sốt sắng đến nỗi không thể suy nghĩ cho chín chắn được. Còn ông Mô-sê và ông Ê-li-a thì đã hẳn không cần đến những túp lều đó rồi. 

Từ bản văn này, ta có thể thấy được một sự thực rất tinh tế trong đời sống thiêng liêng: khi ta có những kinh nghiệm đầy sốt mến và an ủi trước sự hiện diện của Thiên Chúa, ta dễ bị cám dỗ đi vào tình trạng “thánh thiện quá đà”. Phê-rô sốt sắng đến độ ông muốn ở lại luôn trên núi đó, và dĩ nhiên điều này không thực tế và hợp lý chút nào. Chuyện Phê-rô phản ứng như thế không có gì lạ, nhưng điều này đáng làm ta lưu ý và rút ra bài học cho đời sống thiêng liêng của mình. 

Đôi khi ta thấy mình gắn bó thật thiết thân với Chúa và được gợi hứng sâu xa bởi cách này hay cách khác. Ta có thể thấy rằng phản ứng đầy cảm xúc đó một cách nào đó có thể đưa ta đi quá đà. Đó không phải là sự quá đà trong tình yêu ta dành cho Thiên Chúa, nhưng là sự quá đà trong nhiệt huyết của ta, nhiệt huyết dựa trên cảm xúc của mình hơn là dựa trên ý Chúa. Đây là thí dụ điển hình của tình trạng “quá sốt mến thiêng liêng”. Hẳn nhiên ta phải nỗ lực để gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, nhưng ta cũng cần phải đảm bảo rằng những cảm xúc sốt mến sẽ không làm cho ta bước đi trên đường riêng của mình cho bằng bước đi trong thánh ý Thiên Chúa. 

Mời bạn cùng phản tỉnh xem liệu mình có đang rơi vào trong tình trạng đó hay không. Đích đến của đời sống tốt lành đạo đức là sự cân bằng đích thức giữa các thái cực. Mặc dù ta cần phải gắn kết 100% với Chúa và ý của Người, nhưng ta cũng cần lưu ý rằng ta không được để mình nghiêng chiều về một phía là ý riêng của mình. Xin Chúa giữ gìn bạn để bạn kiên vững trên bước đường của mình, để làm đẹp lòng Chúa và đi trong Thánh Ý Người.

Lạy Chúa, con ao ước thuộc trọn về Ngài trong mọi đường nẻo của con. Con ao ước yêu Ngài và phục vụ Ngài bằng hết trí khôn, linh hồn và sức lực của con. Xin giúp con luôn luôn bước theo ý Ngài và duy chỉ ý Ngài mà thôi. Xin đừng bao giờ để con lìa xa nẻo đường Ngài dành cho con. Xin cho con biết sống cân bằng và hướng tới một cuộc đời thánh thiện tốt lành. Lạy chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. 

—-//—-//—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/…/sixth-week-in-ordinary-time/

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *