Mến Yêu Hằng Ngày, 19-03-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

🌷NGƯỜI CỦA ĐỨC TIN🌷

Thứ 7, 19-03-2022

🌷(Mt 1, 16.18-21.24a)🌷

Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.  Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.”

 

🌷SUY NIỆM🌷

Ông Giu-se đã tin tưởng và vâng theo Thánh Ý Chúa

Đức tin của Giu-se đã được thử thách khi phát hiện vợ chưa cưới của mình là bà Ma-ri-a đã mang thai. Giu-se là người công chính, ông không muốn tố giác bà Ma-ri-a nên mới định tâm từ bỏ bà cách kín đáo. Nhìn từ khía cạnh bên ngoài, có vẻ như bà đã phá vỡ nghi thức hứa hẹn sẽ chung thủy với người kia. Giu-se lại không do dự gì mà dâng vấn đề đó cho Chúa qua lời cầu nguyện. Ông không hề vội vã phán xét hay phản ứng lại với sự đau đớn hay giận dữ.

Quả thật, Ông Giuse là một người thinh lặng, một người đàn ông có sức mạnh với đời sống nội tâm sâu sắc. Chính đời sống cầu nguyện trong sự thinh lặng nội tâm của ông đã giúp ông lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong chính cõi lòng thẳm sâu của mình, để từ đó những thứ ngoại cảnh không thể chi phối được ông.

Thiên Chúa không chỉ ban cho ông niềm an ủi và lòng cậy trông nơi những hướng dẫn của Ngài mà còn với sự đảm bảo thiêng liêng rằng, quả thật chính Ngài đã chọn ông Giu-se trở thành người bạn trăm năm của bà Ma-ri-a, và mang lấy nhiệm vụ vun trồng đức tin cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng. Ông Giu-se đã lắng nghe và tin vào lời báo mộng của thiên sứ. Ông đã nhận bà Ma-ri-a về làm vợ mình và tin nhận rằng đứa trẻ trong lòng bà là Đấng Mê-si-a, là Con duy nhất của Thiên Chúa, và là con của bà Ma-ri-a được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Ông Giu-se là con người của đức tin và là người cha hiền hậu

Giu-se xứng đáng là người kế thừa đức tin từ những tổ phụ của giao ước cũ như Áp-ra-ham, I-sa-ác, và Gia-cóp. Ông đã vâng theo lời mời gọi của Chúa thông qua hoàn cảnh huyền diệu bao quanh sự xuất hiện của Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a được chờ đợi đã lâu, người đến để thực hiện lời hứa với tổ phụ Áp-ra-ham và con cháu ông. Thiên Chúa đã giao phó cho người đàn ông thầm lặng và khiêm nhường này đặc ân duy nhất là nuôi dưỡng, bảo vệ, dạy dỗ, uốn nắn Chúa Giê-su như một đứa trẻ đang trưởng thành. Giu-se chấp nhận vai trò của một người cha hiền hậu với đức tin, đức cậy và một lòng tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Giu-se là hình mẫu cho tất cả những ai được giao phó trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ giới trẻ. Giu-se là người tôi trung của Thiên Chúa, người đã cộng tác vào kế hoạch cứu độ.

Thiên Chúa dẫn lối và ban sức cho những ai tin vào Ngài

 Bạn đã sẵn sàng đặt lòng cậy trông vào Thiên Chúa để Ngài ban cho bạn sự giúp đỡ và hướng dẫn bạn trong việc chu toàn bổn phận của mình chưa?

Thiên Chúa ban sức và sự hướng dẫn cho những ai tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài, đặc biệt là khi chúng ta đối mặt với thử thách, sự nghi ngờ, sợ hãi, những rắc rối và thử thách trong cuộc sống mà dường như chúng ta không vượt qua được. Thiên Chúa là Cha trên trời chưa bao giờ để chúng ta cô độc, nhưng đã ban Con Một Ngài là Đức Giê-su Ki-tô, là Đấng Cứu Thế, là người thầy, Thiên Chúa và là người cứu chữa chúng ta.

Bạn cần sự giúp đỡ, sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa ở đâu? Hãy xin Chúa gia tăng đức tin và đức cậy nơi bạn vào lời hứa của Chúa, và bàn tay dẫn lối của Ngài trong đời bạn.

“Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã đến để giải thoát chúng con khỏi sức mạnh của tội lỗi, sợ hãi và sự chết, và để cứu chữa cũng như phục hồi lại cuộc sống nguyên bản của chúng con. Để con có thể luôn luôn tin cậy vào sự giúp đỡ, sự hướng dẫn, sự khôn ngoan và kế hoạch của Ngài cho đời con. Amen.”

———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/mar19.htm

Joseph believed and obeyed God’s instruction 

Joseph’s faith was put to the test when he discovered that his espoused wife Mary was pregnant. Joseph, being a just and God-fearing man, did not wish to embarrass, punish, or expose Mary to harm. To all outward appearances it looked as if she had broken their solemn pledge to be chaste and faithful to one another. Joseph, no doubt took this troubling matter to God in prayer. He was not hasty to

judge or to react with hurt or anger.

God rewarded him not only with guidance and consolation, but with the divine assurance that he had indeed called Joseph to be the husband of Mary and to assume a mission that would require the utmost faith, confidence, and trust in Almighty God. Joseph believed in the divine message to take Mary as his wife and to accept the child in her womb as the promised Messiah, who is both the only begotten Son of God and son of Mary conceived by the Holy Spirit.

Joseph is a man of faith and fatherly care

Joseph was a worthy successor to the great patriarchs of the old covenant – Abraham, Isaac, and Jacob. Joseph followed the call of God through the mysterious circumstances that surrounded the coming of Jesus, the long-awaited Messiah who fulfilled all the promises made to Abraham and his offspring. God entrusted this silent, humble man with the unique privilege of raising, protecting, teaching, and training Jesus as a growing child. Joseph accepted his role of fatherly care with faith, trust, and obedience to the will of God. He is a model for all who are entrusted with the care, instruction, and protection of the young. Joseph is a faithful witness and servant of God’s unfolding plan of redemption.

The Lord guides and strengthens all who trust in him

Are you ready to put your trust in the Lord to give you his help and guidance in fulfilling your responsibilities? God gives strength and guidance to those who seek his help, especially when we face trials, doubts, fears, perplexing circumstances, and what seems like insurmountable problems and challenges in our personal lives. God our heavenly Father has not left us alone, but has given us his only begotten Son, Jesus Christ, to be our savior, teacher, lord, and healer. Where do you need God’s help, strength, and guidance? Ask the Lord to increase your faith and trust in his promises and in his guiding hand in your life.

“Lord Jesus, you came to free us from the power of sin, fear, and death, and to heal and restore us to wholeness of life. May I always trust in your saving help, guidance, wisdom, and plan for my life.”

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *