Mến Yêu Hằng Ngày, 19-08-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 19-08-2022

🌷(Mt 22,34-40)🌷

Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ” Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

🌷SUY NIỆM🌷

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai điều răn trọng nhất: Mến Chúa và yêu người.

Thiên Chúa là tình yêu, và mọi điều Ngài làm đều chảy tràn tình yêu cho chúng ta (1Ga 3,1, 4,7-8,16) Ngay từ thuở tạo dựng, Ngài đã luôn đặt ta trong tâm trí Ngài, và xem ta là ưu tiên hàng đầu trên tất cả. Liệu chúng ta có đặt Ngài làm ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của mình không? Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (1Ga 4,19) và tình yêu ta dành cho Ngài là một lời đáp trả cho lòng nhân hậu và tốt lành vô bờ Ngài đối với ta.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, điều răn dạy ta yêu mến Thiên Chúa được đặt trước điều răn yêu mến tha nhân. Điều này cho chúng ta thấy rằng: Yêu mến Thiên Chúa trước, rồi tình yêu tha nhân sẽ được xây dựng vững chắc trên nền móng tình yêu Thiên Chúa. Càng hiểu biết nhiều về tình yêu, sự thật và sự tốt lành của Ngài, chúng ta sẽ càng yêu mến những điều Ngài ưa thích và sẽ khước từ những gì là đối nghịch với ý muốn của Ngài. Thiên Chúa đòi buộc ta phải yêu mến Ngài trước nhất và trên hết mọi sự để tình yêu của Ngài hướng dẫn mọi suy nghĩ, ý hướng và hành động của ta đến với những gì là tốt lành thiện hảo và làm vui lòng Ngài. Ngài muốn ta yêu mến Ngài một cách cá vị, với trọn con tim mà không dè sẻn, cũng không thoả hiệp với bất cứ điều gì khác.

Ngài yêu ta bằng một tình yêu vô điều kiện, luôn hướng đến lợi ích của ta. Và đó mới chính là tình yêu đích thực, một tình yêu trao đi chính mình, hướng về người khác và vì người khác. Một tình yêu bén rễ trong việc thoả mãn chính mình thì quy về bản thân và mang tính chiếm hữu. Nó là một thứ tình yêu ích kỉ, chỉ muốn nhận hơn là cho đi, là một tình yêu đưa đến những ước muốn tội lỗi và gây thương tổn như ghen tuông, tham vọng, ganh tỵ, dục vọng.

Nguồn gốc của mọi tội lỗi là một tình yêu sai trật tự khi ta đặt chính mình trên Chúa và tha nhân – yêu chính mình, tìm cách thoả mãn chính mình hơn là Chúa và tha nhân. 

Làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và sẵn sàng vâng theo các giới răn của Ngài một cách tự nguyện và hân hoan? Làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến tha nhân và sẵn sàng hi sinh mạng sống mình vì lợi ích của họ? Thánh Phao-lô đã nói rằng: “Chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5,5) Chúng ta không mắc nợ tình yêu Thiên Chúa, Ngài trao ban một cách nhưng không cho những ai mở lòng và đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu để Ngài lấp đầy con tim chúng ta bằng tình yêu của Ngài qua ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Điều gì khiến tình yêu ta dành cho Chúa và những huấn lệnh của Ngài được lớn lên? Đức tin và niềm hy vọng vào lời Ngài hứa giúp chúng ta lớn mạnh trong tình yêu Thiên Chúa. Đây là những điều kiện thiết yếu để có một mối tương quan thiết thân với Chúa. Càng biết nhiều về Thiên Chúa, chúng ta sẽ càng yêu mến Ngài nhiều hơn. Càng yêu mến Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tin tưởng và trông cậy vào lời hứa của Ngài hơn nữa. Thánh Phao-lô đã viết cho cộng đoàn tín hữu Ga-lát như sau: “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” (Gl 5,1a.13) Bạn có để cho điều gì khiến bạn xa rời tình yêu Chúa và niềm vui phục vụ tha nhân bằng một con tim quảng đại không?

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Ngài phủ lấp tất cả. Xin chiếm trọn lòng con và củng cố đức tin, niềm hy vọng của con vào lời Ngài hứa. Xin giúp con hiến trao chính mình để quảng đại phục vụ anh em như Ngài đã quảng đại trao ban chính mình cho con. Amen.

—//—-//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/aug23.htm

What is the purpose of God’s law and commandments? The Pharisees prided themselves in the knowledge of the law of Moses and the ritual requirements of the law. They made it a life-time practice to study the 613 precepts of the Torah – the books of the Old Testament containing the Law of Moses – along with the numerous rabbinic commentaries on the law. The religious authorities tested Jesus to see if he correctly understood the law as they did. Jesus startled them with his profound simplicity and mastery of the law of God and its purpose. 

God’s love rules all
Jesus summarized the whole of the law in two great commandments found in Deuteronomy  6:5 – “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might” – and Leviticus 19:18 –  “you shall love your neighbor as yourself”. God’s love directs all that he does – His love is holy, just, and pure because it seeks only what is good, beneficial, and life-giving – rather than what is destructive, evil, or deadly. That is why he commands us to love – to accept and to give only what is good, lovely, just, and pure and to reject whatever is contrary.

God puts us first in his thoughts
God is love and everything he does flows from his love for us (1 John 3:1, 4:7-8, 16). God puts us first in his thoughts and concerns – do we put him first in our thoughts? God loved us first (1 John 4:19) and our love for him is a response to his exceeding goodness and kindness towards us. The love of God comes first and the love of neighbor is firmly grounded in the love of God. The more we know of God’s love, truth, and goodness, the more we love what he loves and reject whatever is hateful and contrary to his will. God commands us to love him first above all else – his love orients and directs our thoughts, intentions, and actions to what is wholly good and pleasing to him. He wants us to love him personally, wholeheartedly, and without any reservation or compromise.

The nature of love – giving to others for their sake
What is the nature of love? Love is the gift of giving oneself for the good of others – it is wholly other oriented and directed to the welfare and benefit of others. Love which is rooted in pleasing myself is self-centered and possessive – it is a selfish love that takes from others rather than gives to others. It is a stunted and disordered love which leads to many hurtful and sinful desires – such as jealousy, greed, envy, and lust. The root of all sin is disordered love and pride which is fundamentally putting myself above God and my neighbor – it is loving and serving self rather than God and neighbor. True love, which is wholly directed and oriented to what is good rather than evil, is rooted in God’s truth and righteousness (moral goodness).

How God loves us
God loves us wholly, completely, and perfectly for our sake – there is no limit, no holding back, no compromising on his part. His love is not subject to changing moods or circumstances. When God gives, he gives generously, abundantly, freely, and without setting conditions to the gift of his love. His love does not waver, but is firm, consistent, and constant. He loves us in our weakness – in our fallen and sinful condition. That is why the Father sent his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to redeem us from slavery to sin and its disordered cravings, desires, passions, and addictions. God the Father always seeks us out to draw us to his throne of mercy and help. God the Father corrects and disciplines us in love to free us from the error of our wrong ways of thinking and choosing what is harmful and evil rather than choosing what is good and wholesome for us. Do you freely accept God’s love and do you willingly choose to obey his commandments?

We do not earn God’s love – it is freely given
How can we possibly love God above all else and obey his commandments willingly and joyfully, and how can we love our neighbor and willing lay down our life for their sake? Paul the Apostle tells us that “hope does not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5). We do not earn God’s love – it is freely given to those who open their heart to God and who freely accept the gift of the Holy Spirit. Ask the Lord Jesus to flood your heart with his love through the gift of the Holy Spirit.

Love grows with faith and hope
What makes our love for God and his commands grow in us? Faith in God and hope in his promises strengthens us in the love of God. They are essential for a good relationship with God, for being united with him. The more we know of God the more we love him and the more we love him the greater we believe and hope in his promises. The Lord Jesus, through the gift of the Holy Spirit, gives us a new freedom to love as he loves. Paul the Apostle writes, “For freedom Christ has set us free… only do not use your freedom as an opportunity for the flesh [sinful inclinations], but through love be servants of one another” (Galatians 5:1,13). Do you allow anything to keep you from the love of God and the joy of serving others with a generous heart?  

“Lord Jesus, your love surpasses all. Flood my heart with your love and increase my faith and hope in your promises. Help me to give myself in generous service to others as you have so generously given yourself to me.”

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 02-01-2023 (Ga 1,19-28) Và đây là lời chứng của …

Mến Yêu Hằng Ngày, 31-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 31-12-2022 (Ga 1,1-18)  Lúc khởi đầu đã có Ngôi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *