Mến Yêu Hằng Ngày, 19-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 2, 19-12-2022

(Lc 1,5-25)

Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.

Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa.  Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.” Sứ thần đáp: “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế.  Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

SUY NIỆM

Mùa Vọng là dịp để ta làm mới lại niềm hy vọng và niềm tin vào Thiên Chúa Tình Yêu qua Giao ước mà Ngài đã thiết lập với dân Ngài. Những gì Thiên Chúa hứa qua những lời chúc lành của các tổ phụ được hòan thành, và lời tiên báo của các tiên tri qua các thời đại được ứng nghiệm.

Sứ thần Gabriel hiện ra bất ngờ và báo cho Da-ca-ri-a một tin vui vượt quá sự mong đợi của ông: “Thiên Chúa đã lắng nghe lời nguyện xin của ông. Này ông sẽ có một đứa con trai và người con ấy sẽ mang một sứ mệnh cao cả đối với toàn dân Israel.”

Với ông, thật khó để tin tưởng ngay lập tức vào lời loan báo quá đột ngột và lạ lùng như vậy của sứ thần. Chúa sẽ làm phép lạ cho người vợ hiếm hoi của tôi thật sao? Chính sự nghi ngờ đó làm ông bị câm cho đến ngày con trẻ được dâng lên Chúa và được đặt tên là Gio-an. Thinh lặng chín tháng là thời gian để ông lắng nghe, suy ngẫm, buông bỏ những hiểu biết phàm hèn của mình để mở lòng cho nhận thức mới, và đó cũng là thời gian ông chờ đợi để lời hứa nên trọn.

Khi Thiên Chúa tỏ cho con người về sự hiện diện của Ngài, như ông Da-ca-ri-a, chúng ta được mời gọi ở lại trong bầu khí thinh lặng nội tâm để nghe tiếng Chúa qua trái tim mình, và kiên nhẫn chờ đợi. Bạn có chăm chú lắng nghe Ngài và suy gẫm những điều Ngài nói nơi sâu thẳm trái tim bạn với niềm tin và sự xác tín không?

Chẳng người nào thấy ánh mặt trời mà lại nằm ngoài ý Thiên Chúa. Ngay từ khi ta chưa hiện hữu trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã nghĩ đến ta, và biết tên ta. Ta có chỗ rất riêng trong chương trình của Chúa. Mỗi một trẻ thơ chào đời đều có nét của Gio-an. Thời nào cũng cần Gio-an, cần những người kêu gọi hoán cải. Nhân loại thời nay cần những người dọn đường sáng tạo, có khả năng mở những con đường mới đi vào lòng thế nhân. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng đều được mời gọi chia sẻ sứ mạng này.

—–//——//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/dec19.htm

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …