Mến Yêu Hằng Ngày, 19-4, Chính là Thịt Tôi Đây

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-4-2018

“Chính là thịt tôi đây” (Ga 6,51)

Suy niệm

Vào thế kỷ VIII, tại Lanciano, Italia, trong một nhà thờ nhỏ dâng kính Thánh Legonziano, một đan sĩ dòng Thánh Basiliô, sau khi đọc lời truyền phép trên bánh và rượu, bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô dưới hình thể bánh, rượu. Tức khắc, dưới mắt ngài, bánh được thánh hiến biến thành thịt và rượu được thánh hiến đọng lại thành năm khối máu có hình dáng và trọng lượng khác nhau.

Thịt và máu sau đó được lưu giữ trong một hòm thánh.

Từ năm 1923, thịt được trưng bày trong một hào quang. Và máu được giữ trong một chén thánh thủy tinh đặt ở dưới hào quang, (như được thấy trong ảnh).

Vào năm 1970, ĐGM sở tại Perantoni, với sự ưng thuận của Roma, đã giao cho Bác sĩ Edoardo Linoli, Giám đốc Bệnh viện Arezzo và giáo sư môn giải phẫu, tế bào, hoá học bệnh lý thuộc Đại học Siena, cùng với giáo sư Ruggero Berteli, trọng trách kiểm nghiệm khoa học về hai chất liệu được lưu giữ từ 12 thế kỷ.

Ngày 04.03.1971, giáo sư Linoli đã trình bày một bản phúc trình chi tiết về kết quả của công trình nghiên cứu, trong đó có hai điểm chính:

1) Thịt “mầu nhiệm” thực sự là thịt từ một thớ thịt trái tim.

2) Máu “mầu nhiệm” thực sự là máu của con người thuộc nhóm AB.

Kết quả xét nghiệm của Giáo sư Linoli được đăng tải trong Quaderni Sclavo in Diagnostica, 1971, fasc. 3.

Sau 12 thế kỷ, thịt và máu được lưu giữ trong lồng kính, không chất bảo quản, không chất chống nấm hay chống khuẩn, mà vẫn còn nguyên vẹn, không bị tan rữa và biến chất, đó là một điều mà khoa học không thể giải thích.

Đây là dấu chỉ huy hoàng về sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Đây là phép lạ đầu tiên và vĩ đại nhất về mầu nhiệm “biến thể” trong lịch sử Giáo Hội.

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51)

 Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được Chúa vẫn đang trao ban cho con Tình Yêu và Sự Sống qua phép Thánh Thể với lòng biết ơn, và cho con được cùng Chúa, cùng anh chị em lan tỏa sự sống của Chúa cho mọi người xung quanh.  Amen. 

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *