Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 20-05-2023

(Ga 16, 23b-28)

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

SUY NIỆM

“Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều này với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ ràng cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.” (Ga 16, 25)

Tại sao Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn thay vì nói trực tiếp cách rõ ràng? Câu trả lời chính là sự thiếu cởi mở của chúng ta với Sự Thật. Sự thật là Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta đến nỗi đã hy sinh Con Một Duy Nhất của Người và chúng ta được mời gọi sống như Chúa Giêsu dám liều mọi sự, liều cả cuộc đời để tin và sống theo một vị Thiên Chúa vô hình. Nếu chúng ta hoàn toàn mở ra, sẵn sàng nắm lấy Sự Thật thì Chúa Giêsu sẽ nói với ta cách rõ ràng và đến lượt mình, chúng ta có thể đáp lại lời Ngài ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này thật hiếm khi xảy ra. Thật thế, dụ ngôn khi đẩy đến nghệ thuật cao sẽ trở thành câu đố bí hiểm. Người không cởi mở, không được khai tâm, người không có khoá giải mã sẽ không hiểu được. Chìa khóa của chúng ta chính là mở lòng mình ra để nhận biết và sẵn sàng thi hành Thánh Ý Thiên Chúa.

Có lẽ, điều mà mỗi người mong muốn là được nghe Chúa Giêsu nói rõ ra ý định của Người, để rồi nghiền ngẫm, xem xét và thực hiện nó. Nhưng đó không phải là cách của Thiên Chúa. Trước khi muốn Chúa Giêsu nói cách rõ ràng, trước khi biết Thiên Ý, chúng ta được mời gọi hãy thưa “Xin Vâng” với Người. Sự sẵn sàng thi hành của chúng ta là điều kiện tiên quyết để hiểu được Thánh Ý của Người. Dù ý định của Người thế nào, là ước muốn hay điều không xin thì con cũng xin vâng.

Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo cho chúng ta trong việc thi hành Thánh Ý Thiên Chúa nơi tiếng Xin Vâng của Mẹ. Trước khi Sứ Thần viếng thăm, Mẹ đã liên tục thưa “Xin Vâng” với Thánh Ý của Thiên Chúa. Rồi trong biến cố Truyền Tin, khi Sứ Thần nói với Mẹ điều sẽ xảy đến, Mẹ thắc mắc và đưa ra câu hỏi. Quả nhiên, Mẹ thực sự đã nhận được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của mình. “Thánh Thần Chúa sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng của Đấng Chí Thánh sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1, 35). Lý do duy nhất để Sứ Thần Gabriel truyền tin một cách rõ ràng như thế, bởi vì trái tim Mẹ đã hoàn toàn quy phục và vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa, cho dù kế hoạch ấy là gì đi chăng nữa.

Quả thật, không có con đường nào khác để biến cuộc đời chúng ta trở nên nguồn phúc lợi cho anh chị em ngoại trừ con đường ra đi như Chúa. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng và Ngài loan báo trước cho các môn đệ là sắp đến giờ Ngài ra đi không phải để đi mất mà là để hiện diện lại cách mới mẻ và sâu xa hơn: “Thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian và giờ đây Thầy trở về cùng Chúa Cha”.

Suy niệm hôm nay, mời bạn lắng nghe Thiên Chúa nói với mình. Bạn có muốn Người tỏ Mình ra cho bạn? Bạn có muốn Người nói với bạn cách rõ ràng và sáng tỏ nhất? Muốn vậy, hãy theo Chúa. Bắt đầu từ việc từ bỏ ý định riêng của mình cách hoàn toàn, thậm chí cả những việc bạn chưa biết. Hãy thưa Xin Vâng. Thưa “Xin vâng” với những gì Thiên Chúa muốn nơi bạn ngày mai, và thưa “Xin vâng” ngay hôm ngay, ngay chính giây phút hiện tại. Tiếng “Xin Vâng” của bạn ngay lập tức sẽ mở ra cánh cửa sáng tỏ nhất về tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn nói với bạn. 

Lạy Chúa, con xin vâng theo Thánh Ý Chúa. Con xin chọn Thánh Ý của Người hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Con không chọn điều gì ngoài Thánh Ý của Người. Khi thưa “Xin Vâng” với Người, xin giúp con nhận ra và hiểu hơn những gì Người phán dạy. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/13-sixth-week-of-easter/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …