Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 20-10-2022

🌷(Lc 12,49-53)🌷

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

🌷SUY NIỆM🌷

Tại sao Chúa Giêsu đến và ném lửa vào mặt đất? Phải chăng những người đi theo Chúa Giêsu phải chấp nhận tình trạng “cha chống lại con trai, con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”? Chẳng phải Ngài vẫn thường nói “Thầy ban bình an của Thầy cho anh em” đó sao?

Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu một cách sâu xa hơn, rằng con đường bình an của Ngài là con đường của hy sinh, của từ bỏ, con đường của sự chết vì chân lý. Chúng ta không thể làm môn đệ Ngài, không thể đi theo Ngài, không thể tham dự cuộc chiến của Ngài mà lại khước từ Thập giá.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh “ném lửa vào trái đất”. Lửa thiêu rụi củi, làm nó ứa ra mọi thứ cặn thừa bẩn thỉu, hôi thối để rồi củi nên một với lửa óng ánh, tinh ròng và trở thành lửa. Cũng vậy, Đức Giêsu là ngọn lửa chân lý, để thanh luyện tâm hồn mỗi người tín hữu. Ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi hết những gì là tội lỗi, nhơ nhớp, để tâm hồn ấy trở nên tinh tuyền, thánh thiện và nên một với Ngài.

Sứ vụ của Đức Giêsu là đem lửa xuống trần gian và ước mong cho ngọn lửa đó bùng cháy lên trong lòng mọi người. Sứ vụ của Đức Giêsu còn phải chịu một Phép Rửa, đó là chấp nhận trải qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh để ban ơn cứu độ cho loài người. Đức Giêsu cũng đòi hỏi người môn đệ phải sẵn sàng chia sẻ cuộc khổ nạn với Ngài bằng lòng trung thành tuyệt đối. Vì thực tế sẽ có sự chia rẽ từ trong các gia đình “Người trong nhà lại hóa ra thù địch” (Mica 7,6), trong cùng một nhà mà có những người tin Chúa và có kẻ lại không tin. Nhưng ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được ơn cứu độ. 

Lòng trung thành với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế phải được ưu tiên hàng đầu. Một môn đệ đích thực phải yêu Chúa trên hết mọi sự và sẵn sàng bỏ tất cả mà theo Ngài. Bình an chỉ có được khi thực sự tách biệt khỏi gian dối, hận thù và ghen tương; tách bóng tối ra khỏi ánh sáng nhờ ngọn “Lửa” Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban xuống cho nhân loại để chiến thắng cùng Ngài. Đó chính là chiến thắng của tình yêu trên hận thù, của ân sủng trên tội lỗi, của niềm tin trên thất vọng.

“Hòa bình nhờ chiến thắng, chiến thắng nhờ tranh đấu. Con muốn bình an trong tâm hồn, phải tranh đấu liên lỉ”(ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng). Quả thật, bình an đích thực chỉ có thể đạt được khi ta sẵn sàng đón nhận hy sinh, thử thách, đau thương; chấp nhận hủy mình để thánh ý Thiên Chúa được thể hiện. Chấp nhận tự huỷ như hạt lúa gieo vào lòng đất tức là chấp nhận cái chết, chết đi cho con người cũ là con người tội lỗi, để thay vào đó là một con người mới, tâm hồn mới và thái độ mới theo hình ảnh của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên ngọn lửa tình yêu để thiêu đốt và biến đổi cuộc đời con, để con không còn mong mỏi gì hơn ngoài việc hiến dâng cuộc đời con cho Chúa. Xin ban đầy tràn ơn Chúa Thánh thần trong con để con luôn luôn phụng sự Chúa hòng làm đẹp lòng Ngài. Amen

—–//—-//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct25.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …