Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 20-10-2020 (Lc 12,35-38)

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”

SUY NIỆM

Hôm nay, nếu Chúa Giê-su gõ cửa nhà bạn, liệu bạn có háo hức đón tiếp Ngài?

Dụ ngôn về người chủ và đầy tớ của Đức Giêsu khen ngợi đức tính sẵn sàng với một thái độ tỉnh thức và chờ đợi. Chúa Giê-su mong muốn mỗi người chúng ta tỉnh thức chờ Ngài đến cả hôm nay, ngày mai, cho tới lúc chúng ta rời bỏ trần gian này. Và khi Ngài lại đến vào ngày sau hết, Ngài sẽ thưởng cho những ai trung tín qua việc lắng nghe và đón nhận Ngài “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3,20).

Tỉnh thức chờ đợi và sẵn sàng là chúng ta cần tách mình ra khỏi những điều gây chi phối, cản trở và làm cho chúng ta xao lãng mà quên đi phần thưởng Chúa dành cho chúng ta, đó là cuộc sống vĩnh cửu. Dụ ngôn của Chúa Giê-su kể còn dạy chúng ta về một điều sâu xa hơn nữa là sự trung tín của chúng ta đối với Thiên Chúa. Tại sao sự trung tín lại quan trọng với Thiên Chúa như thế? Vì đây là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ bền vững và ý nghĩa nào. Lòng trung tín cho chúng ta sự kiên tâm khi sống lời cam kết bền vững. Thiên Chúa cam kết với chúng ta mối dây yêu thương và sự trung tín vững chắc. Đó là ý nghĩa của Giao Ước mà Thiên Chúa đã lập ra.

Thiên Chúa yêu thích sự trung tín. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn có thể trông đợi Thiên Chúa ban cho chúng ta những gì Người hứa hẹn và Thiên Chúa cũng mong đợi chúng ta trung tín với Người và với nhau. Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng ta khi Ngài trung thành và vâng theo Chúa Cha trong mọi việc, kể cả dâng hiến mạng sống Ngài trên thập giá vì chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sống sự trung tín theo gương Chúa Giêsu? Đó chính là tình yêu! Chỉ có tình yêu mà Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta thông qua Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta (Rôm 5,5) mới có thể biến đổi chúng ta, khiến chúng ta can đảm và vui tươi hiến dâng đời mình trong khiêm tốn phục vụ Chúa và tha nhân. Chúa Giê-su giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi và lòng kiêu ngạo để nhờ đó chúng ta có thể yêu và phục vụ người khác như Chúa Giê-su đã yêu và phục vụ mỗi người chúng ta (Ep 5,2).

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã yêu con trước và Ngài đã ban sự sống của Ngài cho con. Ngay cả khi con sa ngã thì Ngài vẫn một lòng trung tín yêu thương. Xin giúp con kiên trì trong sự trung tín và không thoái lui khi gặp những khó khăn gian khổ. Chớ gì con không quên sự hiện diện của Chúa bên con mỗi ngày. Xin hãy lấp đầy trái tim con niềm vui của Chúa và một tinh thần khoan dung để con có thể sẵn sàng phục vụ và làm theo mọi điều Ngài muốn.

—-//—-//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct23.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Câu trả lời …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự lớn mạnh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *