Mến Yêu Hằng Ngày, 23-12-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 23-11-2021

🌷(Lc 21,5-11)🌷

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?” Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: ‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

 

🌷SUY NIỆM🌷

Có lẽ chúng ta đều biết rõ điều gì đã xảy ra cho thành trì Giêsusalem kiên cố vĩ đại. Vậy tại sao Giáo Hội hằng năm vẫn cho chúng ta nghe đi nghe lại lời tiên báo một điều mà chúng ta đã biết rõ? Bởi vì lời tiên tri của Chúa Giêsu về sự sụp đổ của thành Giêrusalem vừa là lời cảnh tỉnh chúng ta, vừa là lời biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Giêrusalem đã từng lộng lẫy huy hoàng biết bao, nay chỉ còn là sự hoang tàn đổ nát với một cái tên “Bức tường than khóc”. Với những người Do Thái thời Chúa Giêsu, khi Giêrusalem còn huy hoàng, có lẽ họ không thể nào tưởng tượng được một Giêrusalem điêu tàn mà Ngài tiên báo. Nhưng đến nay, họ đã phải thừa nhận. Ở thế gian này, không có gì bền vững. “Trăm năm bia đá cũng mòn” ; “Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa. Theo triết lý của Á Đông, “sự vật hễ có hình thì có hoại”. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta không nhận ra được sự khủng hoảng đạo đức và các mâu thuẫn thiêng liêng của thời đại mình, vẫn cho rằng mọi điều ta tin tưởng, đang theo đuổi đều đúng đắn cho đến khi một biến cố nào đó xảy ra và làm chúng ta tỉnh ngộ. Có thể những việc làm đúng đắn đẹp lòng Thiên Chúa không phải lúc nào cũng được thưởng, cũng như những kẻ nổi loạn và khước từ Thiên Chúa vẫn chưa bị trừng phạt ngay ở đời này. Nhưng khi ngày phán xét đến, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt phân minh theo đúng những gì chúng ta đã làm. Bức tường Giêrusalem còn lại ngày nay chính là minh chứng và là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta phải thay đổi lối sống của mình, đừng tìm kiếm những gì chóng qua và sẽ chẳng có điều gì là vĩnh cửu nơi trần thế này. Trong đoạn cuối bài Tin Mừng, Chúa Giêsu tiết lộ cho chúng ta phần nào về ngày tận thế, và khuyên nhủ chúng ta đừng sợ hãi. Ngài răn đe chúng ta về sự bất trung và việc làm sai trái, nhưng luôn mở lòng thương xót cho tất cả những ai nghe theo lời kêu gọi ăn năn sám hối của Ngài mà thay đổi cuộc sống mình. Chúng ta đừng bỏ ngoài tai lời kêu gọi tìm kiếm Nước Trời, dù chỉ trong một ngày. Bởi lẽ, ngày hôm nay có thể là cơ hội duy nhất và cuối cùng của cuộc đời ta nơi trần gian này. Lạy Chúa Giêsu, xin cho ân sủng và lòng thương xót của Ngài luôn tuôn đổ trên con cả trong những khó khăn thử thách. Xin đổ tràn trong con niềm hân hoan và hi vọng về sự sống đời đời. Amen.

——//—–//——-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/luke215.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Một bình luận

  1. Mến yêu hàng ngày nhầm bài đọc của ngày 23-11-2021.
    Xin kiểm tra lại ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *