Mến Yêu Hằng Ngày, 24-04


🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀

⏰Thứ 7, ngày 24/04/2021⏰

💥(Ga 6, 51.60-69)💥

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

🍀SUY NIỆM🍀

Sau khi Chúa Giêsu giảng giải sâu sắc về Bí Tích Thánh Thể, nhiều môn đệ theo Người đã “rút lui, không còn đi theo Người nữa”. Hay nói cách khác, lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Thánh Thể là một điều quá khó chấp nhận, quá khó tin đối với họ.

Nhưng cũng thú vị thay, sau khi Chúa Giêsu giảng dạy những lời ấy, và cả sau khi có nhiều người đã rời bỏ, Người vẫn kiên quyết không thối lui, cũng chẳng rút lại những điều Người đã nói. Thay vào đó, Người hỏi nhóm Tông đồ thân tín của Người: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”

Hiểu rõ câu hỏi này của Chúa Giêsu thật là điều quan trọng. Bằng cách hỏi thẳng thừng như thế, Ngài để các tông đồ hoàn toàn tự do chọn lựa rút lui hay ở lại. Người không gây áp lực buộc họ phải tin điều Người vừa giảng dạy. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn vì sự gắn bó thân thiết với các tông đồ mà Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi này để các ông có sự tự do hoàn toàn để chấp nhận lời giảng dạy tuyệt vời về Bí tích Thánh Thể. Họ thật sự có quyền tự do để chấp nhận hoặc từ chối. Chính sự tự do này sẽ giúp cho niềm tin vào Chúa Giêsu của các ông được bén rễ sâu sắc hơn.

Phê-rô đã đưa ra một lời đáp trả thật tuyệt vời. “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” Câu trả lời của Phê rô thể hiện hai điều. Thứ nhất, nói lên cảnh ngộ khó khăn lúc ấy, khi nhiều người đã lựa chọn “bỏ Thầy”. Thứ hai, câu nói ấy cho thấy Phê-rô và các Tông Đồ đều ý thức được rằng họ phải tin tưởng vào Thầy của mình, bất kể hoàn cảnh có khó khăn ra sao. Các ông cũng chẳng thể bỏ Thầy mình chỉ vì nhiều người đã bỏ đi và không chịu chấp nhận điều Ngài vừa giảng dạy được. Thật vậy, trong lời nói của Phê-rô, chúng ta có thể nhận thấy một lòng tin vững vàng của các ông vào Thầy mình đến độ nếu các ông rời bỏ Thầy thì các ông hoàn toàn là những kẻ ngu ngốc. Bỏ Thầy rồi, các ông sẽ đi đâu? Tại sao các ông phải rời bỏ Thầy chứ? Phê-rô đã xác tín lại lần nữa niềm tin vào Chúa Giêsu cho dù việc theo Ngài ở thời điểm ấy không phải là lựa chọn của số đông.

Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ về mức độ gắn bó của bạn với Giêsu. Hãy luôn biết rằng: bạn hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn theo Ngài hoặc bỏ Ngài. Nhưng nếu bạn chọn theo Ngài, đừng theo Ngài nửa vời. Nhớ rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu là lời đầy sức mạnh nhưng cũng mang tính thách thức và đòi hỏi. Ngài muốn bạn tin tưởng vào Ngài và theo Ngài với trọn con tim cùng lời đoan hứa chung thuỷ trọn vẹn. Chỉ mình Chúa Giê su mới có lời đem lại sự sống đời đời và chúng ta phải học cách chấp nhận, tin tưởng vào lời ấy với tất cả con người của ta.

Lạy Chúa, bỏ Ngài con biết theo ai? Chính Ngài, và chỉ có Ngài mới là Đấng con tin tưởng và bước theo. Xin giúp con tuân hành tất cả những gì Ngài giảng dạy, cùng xin Ngài giúp con tự do chọn Ngài trong từng giây, từng phút mọi ngày suốt đời con. Lạy Chúa Giê su, con tín thác nơi Ngài. Amen.

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *