Mến Yêu Hàng Ngày, 29-06

Chìa Khóa Nước Trời

Thứ 2, 29-06-2020 (Mt 16, 13-19)

 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 

SUY NIỆM

Chúa Giê su nói, “Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đây là món quà không hề nhỏ bé chút nào. Chúng ta nên hiểu điều này như một cam kết theo đúng nghĩa đen của Chúa Giêsu với thánh Phê-rô. Thế nên, khi Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh, khi Ngài “thổi hơi” vào các Tông Đồ,  Ngài cũng ban tặng món quà là quyền tối cao trong Giáo Hội của Ngài cho thánh Phê-rô, đó là quyền cầm buộc và thảo cởi.

Chắc chắn rằng lúc ấy Phê-rô không hoàn toàn hiểu hết được món quà độc nhất này. Tuy nhiên, trong những năm đầu tiên khi Giáo Hội mới bắt đầu, có lẽ những tông đồ khác đã được Chúa Thánh Thần nhắc nhở, hoặc cũng có lẽ chính Phê-rô trong sự khiêm tốn của mình đã được Chúa Thánh Thần nhắc nhở rằng Chúa Giê su đã trao cho ông món quà này. Sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 15, 1- 41) cho biết tại Công Đồng Giêrusalem, có nhiều tranh luận và sự bất đồng về vấn đề cắt bì. Sau một thời gian tranh luận, không đi đến kết quả chung, thánh Phê-rô đã sử dụng thẩm quyền của mình lần đầu tiên một cách rõ ràng, Ngài đứng lên và công bố với uy quyền của mình. Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo.” (Cv 15, 7)… Sau đó, những vấn đề tranh luận được giải quyết và các tông đồ đã ra một bức thư chung cho vấn đề cắt bì.

Sau đó, các tông tiếp tục thi hành quyền giảng dạy, chăn dắt và thánh hóa dân Chúa. Thánh Phê-rô đã đến Ro-ma, giảng dạy và trở thành giám mục đầu tiên ở thành này. Ngài đã chết ở đây và sau đó, đấng kế vị ngày, tiếp tục thi hành món quà là quyền tối cao này trong Giáo Hội. Chắc chắn Chúa Giêsu không có ý định món quà này chỉ kéo dài trong thời đại của thánh Phê-rô, nhưng thẩm quyền này được truyền lại cho những người kế vịthánh Phê-rô là các giám mục Rôma.

Vượt qua hàng thế kỷ, chúng ta đã hiểu hơn về món quà độc nhất của thẩm quyền tối cao này cũng đã định nghĩa nó một cách rõ ràng. Chúa thiết lập nên thánh Phê-rô, và tất cả các vị kế nhiệm của ngài, có quyền trọn vẹn, trực tiếp, tối cao và phổ quát trên Hội Thánh để dạy các vấn đề liên quan đến đức tin hoặc luân lý và để cai quản, dẫn dắt cộng đoàn dân Chúa theo ý muốn của Chúa Kitô. Vì vậy, trong lĩnh vực đức tin và luân lý, nếu Đức Giáo Hoàng nói điều gì là đúng thì đó là đúng, và mọi tín hữu đều phải gắn bó với giáo huấn này trong sự vâng phụccủa đức tin. , vì là đại diện Đức Ki-tô, nếu ngài đưa ra quyết định nào về việc cai quản Giáo Hội thì đó là điều mà Chúa muốn. Chỉ đơn giản như vậy!

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Phê-rô và Phao-lô, hai vị Tông Đồ Cả, đồng thời cũng là sát ngày cuối cùng của tháng Sáu, tháng mà Giáo Hội mời gọi cùng cầu nguyện cho các vịchủ chăn của chúng ta. Ước gì chúng ta biết yêu mến và không ngừng cầu nguyện cho các ngài, để các ngài được kiên vững và trung thành trong sứ vụ cùng đời dâng hiến, trở nên một Giêsu khác cho mọi người với tấm lòng quảng đại, bao dung và xót thương của Chúa.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì món quà của Giáo Hội Công Giáo đầy vinh quang Chúa! Xin cho con được luôn trung thành với tất cả những gì Ngài tỏ bày qua Giáo Hội. Và xin cho tất cả những vị lãnh đạo Giáo Hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, luôn tìm kiếm Chúa để lớn lên mỗi ngày trong đời sống thánh thiện. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

—–//—–//—–//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/week-eighteen/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *