Mến Yêu Hằng Ngày, 29-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 29-08-2023

(Mc 6,17-29)

Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

SUY NIỆM

Bạn tìm kiếm niềm vui của ai?

Vua Hê-rô-đê, người đàn ông quyền lực và giàu có nhất miền Giu-đê-a, ông ta có mọi thứ ông muốn, ngoại trừ một lương tâm trong sạch và bình an trong Chúa. Vua Hê-rô-đê rất kính trọng và sợ Gio-an Tẩy Giả vì Ngài là một nhà tiên tri vĩ đại và là đầy tớ trung thành của Thiên Chúa. Tuy vậy, Gio-an đã không sợ khi quở trách Hê-rô-đê vì mối quan hệ loạn luân của anh ta với vợ của anh trai mình. Gio-an bị giam giữ trong tù vì sự ghen tuông của bà Hê-rô-đi-a. Vua Hê-rô-đê, vì sự thúc đẩy cũng như mong muốn làm hài lòng gia đình và bạn bè của mình, đã chặt đầu Gio-an.

Tại sao Hê-rô-đê lại đưa Gio-an đến cái chết khi ông biết Ngài là một người “công chính thánh thiện”? Sức mạnh và sự ảnh hưởng của Hê-rô-đê đã sai lầm một cách trầm trọng. Ông thiên về việc làm hài lòng người khác và kết bạn giao du hơn là làm những điều đúng đắn và công thẳng trong mắt Thiên Chúa. Ông vững vàng đứng về phía những điều sai trái trong khi biết đâu mới là điều đúng đắn. Tuy nhiên, sự vững vàng ấy chỉ càng cho thấy sự yếu đuối và hèn nhát của ông.

Chúa là nguồn an ủi và là sức mạnh của chúng ta

Đâu là nơi mà bạn có được sức mạnh của ý chí và trái tim để chọn điều đúng đắn cũng như khước từ những điều sai trái và tội lỗi? Chúa Giê-su ban sức mạnh và lòng can đảm cho những người khiêm tốn thừa nhận sự phụ thuộc của họ vào Người. Chúa biết những bản ngã của chúng ta hơn chúng ta biết về mình. Ngài tẩy sạch cũng như chữa lành cho những ai cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ từ Ngài. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta tìm thấy chính mình thì Thiên Chúa đều ở đó để hướng dẫn và chỉ bảo chúng ta. Bạn có tìm kiếm sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa không? Hãy tự vấn với niềm tín thác cậy trông và tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa.

Tình yêu của Chúa Kitô mạnh hơn cả sự chết

Kể từ khi Gio-an Tẩy Giả tử vì đạo đến thời điểm hiện tại, vương quốc của Thiên Chúa đã phải chịu nhiều bạo hành và bắt bớ dưới bàn tay của những kẻ chống đối. Máu của các vị tử đạo Ki-tô giáo qua các thời đại đã làm chứng cho sự thật này. Chứng ngôn của các ngài về sự thật của Tin mừng cùng với sự sẵn sàng chịu đau khổ và hi sinh vì đức tin đã chứng minh sự chiến thắng hơn là nỗi thất bại vì Nước Chúa. Điều gì thúc đẩy niềm tin và sự can đảm của các ngài khi đối mặt với đau khổ, bắt bớ và hi sinh như vậy? Bởi vì các ngài biết và tin tưởng rằng: Không có gì trong thế giới hiện tại này có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Cha trong Chúa Giê-su Ki-tô (Rm 8,35-39).

Sức mạnh để chứng tá tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô

Điều gì cho chúng ta sức mạnh, sự táo bạo và lòng can đảm để chúng ta làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô cũng như sự thật của Tin Mừng? Chúa Thánh Thần lấp đầy chúng ta bằng lòng can đảm, tình yêu và sự táo bạo để làm cho Chúa Giêsu Kitô được biết đến và được yêu thương. Chúng ta không sợ những người chống lại Tin Mừng, bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu Kitô mạnh hơn nỗi sợ hãi và sự chết. Tình yêu của Người chinh phục tất cả, ngay cả nỗi sợ hãi và sự rụt rè của chúng ta khi đối mặt với sự chống đối và bắt bớ. Chúng ta phải tin tưởng vào ân sủng và sự trợ giúp của Chúa trong mọi lúc. Bạn đã sẵn sàng để làm cho Chúa Giê-su được biết đến và được yêu thương, ngay cả khi phải chịu đau khổ vì Chúa và vì Tin Mừng? Bạn hãy cầu xin Chúa Giê-su ban cho bạn đầy sức mạnh và ân sủng của Chúa Thánh Thần.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban cho con đức tin, sự táo bạo và lòng can đảm để con đứng vững trong lẽ thật của Tin mừng cũng như không nao núng trong chứng ngôn về tình yêu và lòng thương xót của Người. Xin ban cho con niềm hy vọng và niềm vui trong lời hứa về sự sống đời đời với Vương quốc của Người.”

—-//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/aug29.htm

Whose pleasure do you seek?

King Herod, the most powerful and wealthy man in Judea, had everything he wanted, except a clear conscience and peace with God. Herod had respected and feared John the Baptist as a great prophet and servant of God. John, however did not fear to rebuke Herod for his adulterous relationship with his brother’s wife. John ended up in prison because of Herodias’ jealousy. Herod, out of impulse and a desire to please his family and friends, had John beheaded.

Why did Herod put John to death when he knew him to be a righteous and holy manHerod’s power and influence were badly flawed. He was more bent on pleasing others and making friends than on doing what was right and just in the sight of God. He could take a strong stand on the wrong things when he knew the right. Such a stand, however, was a sign of weakness and cowardice. 

God is our help and our strength 

Where do you get the strength of will and heart to choose what is right and to reject what is wrong and sinful? The Lord Jesus gives strength and courage to those who humbly acknowledge their dependence on him. The Lord knows our weaknesses better than we do. He pardons and heals those who ask for his mercy and forgiveness. In whatever situation we find ourselves the Lord is there to guide and direct us. Do you seek the Lord’s strength and wisdom? Ask with expectant faith and trust in the Lord’s help and grace.

The love of Christ is stronger than death

Since the martyrdom of John the Baptist to the present time, the kingdom of God has suffered violence and persecution at the hands of violent people. The blood of Christian martyrs throughout the ages bear witness to this fact. Their testimony to the truth of the Gospel and their willingness to suffer and die for their faith prove victory rather than defeat for the kingdom of God. What fuels their faith and courage in the face of suffering, persecution, and death? They know and believe with the “eyes of faith” that nothing in this present world can separate us from the love of God in Christ Jesus (Romans 8:35-39).

Power to witness the love and mercy of Jesus Christ

What gives us the power, boldness, and courage to witness to Jesus Christ and to the truth of the Gospel? The Holy Spirit fills us with courage, love, and boldness to make Jesus Christ known and loved. We do not need to fear those who oppose the Gospel, because the love of Jesus Christ is stronger than fear and death itself. His love conquers all, even our fears and timidity in the face of opposition and persecution. We can trust in his grace and help at all times. Are you ready to make the Lord Jesus known and loved, and if necessary to suffer for his sake and the sake of the Gospel? Ask the Lord Jesus to fill you with the power and grace of the Holy Spirit.

“Lord Jesus Christ, give me faith, boldness, and courage to stand firm in the truth of the Gospel and to not waver in my testimony of your love and mercy. Give me hope and joy in the promise of everlasting life with you in your kingdom.”

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …