Mến Yêu Hằng Ngày, 29-09


🍀🍀
MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀

Thứ 4, 29-09-2021

🌻(Ga 1,47-51)🌻

Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

 

🍀SUY NIỆM🍀

 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về cuộc gặp gỡ thú vị và thu hút giữa Chúa Giê-su và ông Na-tha-na-en. Chúa Giê-su đã thấy Na-tha-na-en trước khi ông tiến lại phía Ngài. Ánh nhìn của Chúa Giê-su đã mặc khải cho Na-tha-na-en cách thức Thiên Chúa nhìn ngắm mỗi người chúng ta, một cái nhìn sâu thẳm và thấu suốt nơi trái tim chúng ta, một ánh mắt như mời gọi chúng ta hiệp thông với Ngài trong nước Thiên Chúa. 

 

Na-tha-na-en đã rất ngỡ ngàng đến nỗi phải thốt lên: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” khi nhận ra Giê-su đã biết ông và thấu hiểu những gì trong lòng ông trước khi ông có dịp được trò chuyện với Ngài, thậm chí trước cả khi ông biết đến Ngài. “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” (Ga 1,48) Khi xưa, Chúa Giêsu đã nói với Na-tha-na-en như vậy. Ngày nay, Ngài cũng không ngừng nói với chúng ta như thế: “Trước khi con biết Ta, thì Ta đã biết và hiểu rõ tận sâu tâm khảm con rồi; Trước khi con tìm đến với Ta, thì Ta đã chờ đợi con từ trước rồi; Trước khi con yêu Ta, thì Ta đã yêu con vô cùng tận rồi.”

 

Với lời tuyên xưng đức tin của Na-tha-na-en, Chúa Giê-su hứa rằng ông sẽ được xem thấy “trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51) Quả thật, Chúa Giê-su chính là chiếc thang nối trời với đất và là con đường dẫn vào nước thiên đàng. Chính vì Ngài là Con Thiên Chúa đã từ Trời xuống thế, mang lấy thân xác con người vì ích lợi của chúng ta. Nơi Ngài, đất và trời được hợp nhất và chúng ta thấy được Thiên Chúa ở với chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào thực tại trên trời nhờ vào Người Con là Chúa Giê-su.

 

Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã đánh bại tội lỗi và mang đến cho chúng ta sự sống mới qua sự phục sinh vinh hiển của Ngài, mở lối cho mỗi người chúng ta đi vào một tương quan mới với Thiên Chúa với tư cách như những người con trai, con gái rất yêu dấu của Ngài. Chúa Giêsu mở đường cho con người lên thiên đàng, và mang thiên đàng xuống cho con người qua từng biến cố trong mỗi ngày sống của chúng ta. Thiên đàng hiện diện nơi những ai có tâm hồn khao khát và biết tìm kiếm Thiên Chúa, luôn cố gắng thực thi ý Ngài. Nhờ món quà đức tin, Chúa mở cửa cho mỗi người chúng ta thấy thực tại trên thiên đàng. Qua con mắt đức tin, bạn có thấy những điều lớn lao Chúa đã làm cho bạn không?

 

Chúng ta không đơn độc trong cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi và sự dữ trên trần gian này. Như có lời chép trong sách Thánh vịnh rằng: “Bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường” (Tv 91,11) Chúng ta có “vệ binh của Thiên Chúa” chiến đấu cho chúng ta và với chúng ta trong các cuộc chiến thiêng liêng nơi con tim, tâm trí và ý muốn của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng cách mạnh mẽ, rằng Thiên Chúa sẽ gìn giữ và mang lại bình an, hạnh phúc cho những ai biết phó dâng đời mình cho Thiên Chúa, cho đường lối của Ngài.

 

Lạy Cha trên trời, qua Chúa Giêsu Ki-tô, Cha đã mặc khải chính mình cho các Tông Đồ. Xin Cha cũng mặc khải cho chúng con, để chúng con cũng được nhận ra sự hiện diện của Cha, và Nước Cha đang hoạt động nơi đời sống của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nếm được niềm hoan lạc nơi sự hiện diện của Cha, và không bao giờ để lạc mất thiên đàng mà Con Cha đã mang đến cho chúng con. Amen.

—//—-//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep29.htm

 

What would you give to see beyond the visible – to “see heaven opened and to behold the angels” who stand in God’s presence? When Philip brought his friend Nathanael to see Jesus, Jesus did the unthinkable! He brought revelation to Nathanael – revelation of how God looks at each one of us in the very depths of our hearts and invites us into intimate communion with him in his heavenly court. Nathanael was very startled that Jesus could know him and understand what was in his heart even before Nathanael had the opportunity to speak with Jesus. 

God’s word brings blessing and refreshment for those who reflect on it

What is the significance of Jesus’ revelation of seeing Nathanael “under the fig tree”? For the people of Israel, the fig tree was a symbol of God’s peace and blessing (1 Kings 4:24b-25, Micah 4:4). It provided shade from the midday sun and a cool refreshing place to retreat, pray, and reflect on God’s word. Rabbis often gathered their disciples under the shade of the fig to teach them the wisdom and revelation of God from the Scriptures. The rabbis had an expression for comparing the fig tree to being nourished with God’s word in Scripture, “He who tends the fig tree will eat its fruit.”

Jesus offers the greatest gift possible – peace and friendship with God

It is very likely that Nathanial had been thinking about God “under his fig tree” and reflecting on God’s promise in the Scriptures to send a Messiah King who would free his people from sin and oppression and usher in God’s kingdom of righteousness and peace for the whole world. Perhaps Nathanael dozed off for a midday nap and dreamt of God’s kingdom like Jacob had dreamt when God gave him a vision of a great ladder which united earth with heaven (see Genesis 28:12-17). Through the gift of revelation Nathanael recognized that Jesus was truly the Messiah, the everlasting “Son of God and King of Israel” (John 1:49).  The Lord Jesus offered to Nathanael the greatest gift possible – the gift of friendship with God and free access to God’s throne in heaven. 

Jesus promises that we will dwell with the living God

What does Jesus mean when he says “you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man”? One of the most remarkable revelations recorded in the bible is the dream of Jacob (Genesis 28:12-17). God had opened a door for Jacob that brought him and his people into a new relationship with the living God. In Jacob’s dream God revealed his angelic host and showed him the throne of heaven and promised Jacob that he and his descendants would dwell with the living God. 

God’s angels serve us

Who are the angels and why do they intervene between heaven and earth? The Scriptures tell us the angels are God’s servants and messengers. “They are the mighty ones who do his word, hearkening to the voice of his word” (Psalm 103:20). The angels belong to Christ and were created for and through him (Colossians 1:16). The Letter to the Hebrews speaks of the role of the angels in God’s plan of salvation: “Are they not all ministering spirits sent forth to serve, for the sake of those who are to obtain salvation?” (Hebrews 1:14) 

God’s angels watch over us as his guardians

The angels are not only messengers but protectors and guardians as well. “For he will give his angels charge of you to guard you in all yours ways” (Psalm 91:11). We are not alone in our struggle against sin and evil in the world. The armies of heaven fight for us and with us in the spiritual battle for our hearts, minds, and wills. Do you know the peace and security of a life submitted to God and to his way of peace and happiness? 

Jesus, the Son of God, unites earth and heaven in himself 

Jesus’ response to Nathanael’s new faith is the promise that Jesus himself will be the “ladder which unites earth with heaven.” Jesus proclaims that he is the fulfillment of the promise made to the Patriarch Jacob and his descendants. Jesus is the true ladder or stairway to heaven. In Jesus’ incarnation, the divine Son of God taking on human flesh for our sake, we see the union of heaven and earth – God making his dwelling with us and bringing us into the heavenly reality of his kingdom through his Son Jesus. 

Jesus gives us free access to God’s presence

Jesus’ death on the cross, where he defeated sin and won new life for us through his resurrection, opens the way for each of us to come into a new relationship with God as his adopted sons and daughters. The Lord Jesus opens the way for each one of us to “ascend to heaven” and to bring “heaven to earth” in the daily circumstances of our lives. God’s kingdom is present in those who seek him and who strive to do his will. Through the gift of faith God opens a door for each one of us to the heavenly reality of his kingdom. Do you see with the “eyes of faith” what the Lord Jesus has done for us? 

“Heavenly Father, through your Son Jesus Christ, you have opened the way to heaven for us. As you revealed yourself to your beloved patriarchs and apostles, so reveal yourself to me that I may recognize your presence with me and know the power of your kingdom at work in my life. May I always find joy in your presence and never lose sight of your kingdom.”

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *