[Mến Yêu Hằng Ngày]: 3.9.2019, Lc 4,31-37

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 03-09-2019 (Lc 4, 31-37)

SUY NIỆM

Hôm nay Thánh sử Luca thuật lại câu chuyện Đức Giêsu làm phép lạ tại Ca-phác-na-um, một thành miền Galilê, nơi mà Ngài dành nhiều thời gian để loan báo Tin Mừng và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng. Cũng như ở Nadarét, Ngài giảng dạy trong các hội đường vào ngày Sa bát. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu đã khiến mọi người sửng sốt về giáo lý và quyền uy của Người, uy quyền đó phát xuất từ Thiên Chúa, vì Người chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa.

Uy quyền đó không phải là sự thống trị, cũng không chỉ dừng lại ở lời giảng suông. Sự thật trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu đã trở thành một thể thống nhất khi khi Người trừ thần ô uế chỉ bằng một lời quát mắng: “Câm đi, hãy xuất ra khỏi người này!”(Lc 4,35) Ngài không cho quỷ nói lên danh tính, vì Ngài không muốn sự thật được nói lên bởi miệng những kẻ dối trá.

Sống và giữ Lời Chúa – là sự thật và là sự sống, là nguồn sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và áp bức, chữa lành cho chúng ta về thể xác, tinh thần, và cả tâm hồn. Nếu ma quỷ và các thiên thần sa ngã có thể nhận ra quyền lực của Chúa Giêsu – con Thiên Chúa, thì qua Thánh Kinh, chúng ta được nhận ra và tin tưởng vào quyền năng của Người.

“Lời Chúa là cung cách Thiên Chúa bày tỏ chính mình. Nếu bạn bỏ qua Lời Chúa, bạn bỏ qua chính Ngài. Đức Giêsu là Lời Chúa ấy” (nhà văn I. Ayivor). Chúa Giêsu ban cho chúng ta Lời của Ngài mỗi ngày để chúng ta có thể bước đi trong tự do của tình yêu và sự thật. Nếu chúng ta đón nhận và kín múc Lời Chúa với tâm thế hiền lành và khiêm nhường, và với ao ước làm mọi điều Chúa muốn, không còn kiêu ngạo, thì yêu thương mới thật sự là yêu thương.

Đón nhận Lời Chúa và để cho Lời ấy lắng lại, soi lòng và thanh luyện mình để có được tâm hồn biết yêu thương chân thật, vô vị lợi, vì ai nghe mà thực hành Lời mới là người yêu mến Chúa. Đón nhận Lời Chúa và sống Lời Chúa sẽ làm cho đời sống người Kitô hữu trở nên phong phú hơn. Lời Chúa giúp chúng ta hiểu giá trị của Tình Yêu. Thế giới ngày nay đang thiếu vắng tình yêu thương, nếu mỗi người chỉ là một đốm lửa sáng cho tình yêu, nhiều người sẽ là một bó đuốc tình yêu. Bạn đã sẵn sàng để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời mình và để Lời của Ngài hướng dẫn mọi quyết định trong đời chưa?

Hãy cùng mượn ca từ của nhạc sĩ Lm. Nguyễn Duy làm ca nguyện dâng nỗi lòng của mỗi người lên Chúa – “Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa có Lời ban sự sống đời đời. Xin cho con luôn tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót muôn đời của Ngài. Lời Ngài có sức mạnh chữa lành, phục hồi và giải thoát khỏi mọi tội lỗi, mọi áp bức. Xin cho con đừng bao giờ hoài nghi sức mạnh của Lời Chúa. Amen.

—//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://livingspace.sacredspace.ie/o2223g/

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep4.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *