Mến Yêu Hằng Ngày, 30-06-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 30-06-2022

🌷(Mt 9, 1-8)🌷

Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

🌷SUY NIỆM🌷

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt cả về phần xác lẫn phần hồn: Về thể xác, anh được chữa khỏi bệnh bại liệu bao năm qua; Về phần hồn, anh được thứ tha tội lỗi. Vậy trong hai điều này, điều nào trọng hơn? Bạn nghĩ anh bại liệt mong muốn được chữa lành phần nào nhất?

Thật khó để trả lời câu hỏi thứ hai vì chúng ta không biết suy nghĩ của anh, nhưng câu hỏi đầu tiên thì không khó lắm. Chữa lành phần hồn luôn là điều quan trọng hơn cả, vì nó có ảnh hưởng vĩnh viễn đến linh hồn. Đối với hầu hết chúng ta, cầu nguyện để xin Chúa những điều như chữa lành thể xác, hoặc một ơn lành nào đó thì thật dễ dàng. Nhưng cầu nguyện để nài xin ơn tha thứ thì liệu có dễ dàng chăng? Có lẽ sẽ khó khăn lắm, vì nó đòi hỏi một sự khiêm nhường chủ động từ phía chúng ta, rằng chúng ta trước tiên phải thừa nhận mình là kẻ có tội và cần sự tha thứ của Chúa. Để có thể làm được điều đó buộc ta phải có lòng can đảm để đối diện với sự hư không của bản thân trong thái độ khiêm tốn. Một khi ta biết chấp nhận con người thật của mình, ta sẽ nhận thấy ta cần đến lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa biết dường nào! Cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa trong cuộc sống là lời cầu nguyện quan trọng nhất mà chúng ta có thể cất lên, và cũng là nền tảng cho mọi thỉnh cầu khác của chúng ta.

Hôm nay, mời bạn nhìn lại, xem bạn đã khiêm tốn thừa nhận tội lỗi của mình và can đảm xin Chúa tha thứ ra sao. Ở đây, chúng ta cần lưu ý rằng, sự khiêm tốn là điều thiết yếu và mấu chốt. Tại sao ư? Khiêm tốn là hiểu sự thật về chính mình, là nhìn nhận bản thân một cách trung thực và tỉnh táo, nghĩa là nhìn mình như Thiên Chúa nhìn vậy. Do đó, nếu không có sự khiêm nhường, ta sẽ khó lòng thoát khỏi toà cao của vênh vang tự đắc hoặc rơi xuống vực thẳm của tự ái bi quan. Một lòng can đảm và khiêm tốn thực sự để thừa nhận tội lỗi cùng cầu xin tha thứ không phải là dễ dàng, nhưng nếu biết cậy dựa vào ơn Chúa, thì chẳng có điều gì là không thể cả. 

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khiếm tốn cùng can đảm để hạ mình xuống trước Nhan Ngài và nhìn nhận tất cả tội lỗi của con. Sau hết, xin giúp con luôn tìm kiếm sự tha thứ của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

—–//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/thirteenth-week-in-ordinary-time/

Kiểm tra tương tự

Xin soi sáng con từ bên trong

Bạn thân mến, Mời bạn tiếp tục cùng chúng tôi cầu nguyện với loạt bài “Phút …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sẵn sàng phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *